Bestyrelsesmøde den 21. november 2023

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Orientering om vurdering af trusler, trends og beredskabets robusthed ift. terror m.v. Download PDF
 3. Orientering om status på projekt vedr. opgørelse af CO2-baseline og mål for reduktion af CO2-udledning Download PDF
 4. Orientering om brandsikkerhed på plejeinstitutioner Download PDF
  • Bilag 1_Forslag og gode råd til styrkelse af brandsikkerheden på plejeinstitutioner Download PDF
 5. LUKKET_Orientering om førstehjælpskurser Download PDF
 6. Orientering om forventet regnskab 2023 Download PDF
 7. LUKKET_Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse, andet halvår 2023 Download PDF
 8. Orientering om status på arbejdsmiljøarbejdet Download PDF
  • Bilag 1_Arbejdsulykker Nærvedhændelser og Sygefravær Download PDF
 9. LUKKET_Drøftelse af opfølgning på bestyrelsesseminar Download PDF
 10. Godkendelse af proces for den risikobaserede dimensionering, RBD 2025+ Download PDF
 11. Godkendelse af mødeplan 2024 Download PDF
 12. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 13. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 14. Kommende møde Download PDF
 15. Eventuelt Download PDF