Bestyrelsesmøde den 29. juni 2022

Referat

Download referat samlet

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. LUKKET_Orientering om status ifm. overdragelsen af ambulancekontrakterne til Region Hovedstaden 1. juni 2022 Download PDF
 3. Orientering om status på implementering af RBD 2021+ Download PDF
  • Bilag 2_Kort introduktion til RBD 2021+ og den økonomiske ramme for implementeringen heraf Download PDF
 4. Godkendelse af budget 2023 og overslagsår 2. behandling Download PDF
 5. LUKKET_Orientering om It-projekt Download PDF
 6. LUKKET_Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse, første halvår 2022 Download PDF
 7. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 8. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 9. Kommende møde Download PDF
 10. Eventuelt Download PDF