Bestyrelsesmøde den 5. januar 2022

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Valg af formand og næstformænd Download PDF
 3. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden, herunder ledelsesinstruks Download PDF
  • Bilag 1_Forretningsorden for bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab Download PDF
  • Bilag 2_Ledelsesinstruks til beredskabsdirektøren Download PDF
 4. Valg til Arbejdsudvalg Download PDF
 5. Introduktion af bestyrelsen til Hovedstadens Beredskab Download PDF
  • Bilag 1_Vedtægter for Hovedstadens Beredskab - godkendt december 2021 Download PDF
  • Bilag 2_Servicelevel Agreement myndigheds- og forebyggelsesområdet Download PDF
  • Bilag 3_Ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab - godkendt af ejerkommuner efteråret 2015 Download PDF
  • Bilag 4_Tværgående samarbejdsfora mellem ejerkommunerne og HBR Download PDF
  • Bilag 5_Forslag til Beredskabspolitik 2021 - godkendt af bestyrelse 23. juni 2021 og pt. til godkendelse i ejerkommunerne Download PDF
 6. Godkendelse af mødeplan 2022 Download PDF
 7. Kommende møde Download PDF
 8. Eventuelt Download PDF