Datapolitik

Som kursist hos Hovedstadens Beredskab behandler vi visse personlige oplysninger om dig. Her kan du læse mere om hvordan vi behandler og beskytter disse personoplysninger og hvad dine rettigheder er, når vi behandler oplysninger om dig.

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver oplysning, der kan henføres til en bestemt fysisk person. De fleste tænker typisk på navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer. Men det kan også være jobansøgninger, CV, den IP-adresse, der identificerer ens computer på internettet, helbredsoplysninger, civilstand og meget mere.

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilke formål

Når du eller din virksomhed tilmelder dig til et kursus hos Hovedstadens Beredskab registrerer vi dit navn og efternavn, din e-mailadresse og – hvis kurset betales af en virksomhed – den virksomhed du er ansat i. Oplysningerne bruges til kursusadministration, dvs. til kommunikation med dig om kurset, udstedelse af kursusbevis, registrering og fakturering af kursusdeltagelse og kursusplanlægning.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Da der er tale om frivillig deltagelse i et kursustilbud, er Hovedstadens Beredskabs behandling af dine personoplysninger baseret på opfyldelse af en aftale jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra b.

Modtagere af dine personoplysninger

Hovedstadens Beredskab anvender databehandlere til databehandling. Disse databehandlere kan få adgang til personoplysninger. Databehandlerne må kun tilgå og behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Hovedstadens Beredskab og med henblik på at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af Hovedstadens Beredskab. Databehandlerne må således ikke behandle personoplysninger til egne formål.

Følgende databehandlere vil som led i deres leverance til Hovedstadens Beredskab kunne tilgå dine personoplysninger:

  • Leverandør af system til kursusadministration

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EØS)

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande.

Periode for opbevaring

Deltager du i kursus gennem den virksomhed du er ansat i, slettes dine oplysninger ikke. Vi opbevarer dine oplysninger med henblik på at kunne udstede et nyt kursusbevis til dig, hvis det gamle bliver væk.

Sikkerhedsbrud

Vi underretter dig så hurtigt som muligt i tilfælde af brud på persondatasikkerheden, når bruddet kan have en høj risiko for dig og dine rettigheder. Det kan fx være risiko for diskrimination, identitetstyveri eller svig, økonomisk tab, skade på omdømme eller sociale konsekvenser.

For at beskytte dine data bedst muligt har Hovedstadens Beredskab indført en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. De beskytter fx mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. De sikrer også, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine rettigheder

Se om dine rettigheder på https://hbr.dk/privatlivspolitik/