Nye regler fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 er der kommet nye regler omkring anmeldelse af teaterforestillinger, arrangementer og midlertidige overnatninger.

Teaterforestillinger og arrangementer

Fra 1. januar 2022 kan Hovedstadens Beredskab ikke længere give tilladelse til teaterforestillinger og arrangementer som julearrangementer, havne-/torve-arrangementer, gymnasiefester, festivaler, koncerter, jubilæum, større firmafester osv.

Der er kommet ny lovgivning omkring brandsyn, som betyder, at du ikke længere skal have tilladelse fra Hovedstadens Beredskab.

Nu kan du i stedet få en tilladelse fra en certificeret brandrådgiver, eller du kan søge teknisk sagsbehandling hos byggemyndigheden i den kommune, hvor forestillingen/arrangementet skal finde sted.

Kontakt byggemyndigheden i din kommune, for at høre nærmere.

Midlertidig overnatning

Fra 1. januar 2022 kan Hovedstadens Beredskab ikke længere give tilladelse til midlertidige overnatninger i bygninger, der ikke er godkendt til hotel.

Der er kommet ny lovgivning omkring brandsyn, som betyder, at du fremover ikke skal anmelde midlertidige overnatninger til Hovedstadens Beredskab, men i stedet til byggemyndigheden i den kommune, hvor overnatningen skal finde sted.

HUSK – Midlertidig overnatning skal anmeldes i hvert enkelt tilfælde til kommunen senest 2 uger inden første overnatning finder sted.

Kontakt byggemyndigheden i din kommune, for at høre nærmere.