Vores arbejdsplads

Medarbejderne er Hovedstadens Beredskabs vigtigste ressource. Derfor arbejder vi løbende på at sikre en høj trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Hovedstadens Beredskab skal være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og har lyst til at blive. Et godt arbejdsmiljø er en naturlig del af en attraktiv arbejdsplads. Vi arbejder derfor løbende på at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, blandt andet med afsæt i APV- og trivselsmålinger.

De rette kompetencer er nøglen

I Hovedstadens Beredskab er medarbejderne den vigtigste ressource. Derfor udvikler vi løbende deres kompetencer, da et højt fagligt niveau er en forudsætning for, at vi kan løse vores opgaver.

Medarbejdernes kompetencer udvikles ikke kun på kurser og efteruddannelse, men også i samarbejdet med kolleger på tværs i organisationen. Sidstnævnte benyttes særligt i forhold til vores operative medarbejdere.

Vi skelner mellem tre typer af kompetenceudviklingsforløb:

  • Individuelle forløb der sikrer, at du vedligeholder de faglige og/eller personlige kompetencer, der kræves for at vi kan opretholde vores driftsniveau – f.eks. brandmændenes 12 årlige øvelser samt daglige øvelsesaktiviteter på alle stationer.
  • Individuelle forløb der resulterer i et kompetenceløft, der kan øge den fremtidige robusthed i organisationen, generere effektiviseringer eller skabe merindtægter. Det kan f.eks. være ved opgradering af interne kompetencer, hvor der ofte rekvireres hjælp fra eksterne konsulenter.
  • Fælles forløb der styrker samarbejdet på tværs af organisationen, herunder en fælles arbejdskultur og en god trivsel

Fokus på ledelse

Dygtige ledere, som forstår at motivere medarbejderne og skabe gode resultater, er en væsentlig forudsætning for at Hovedstaden Beredskab kan nå sine mål. Derfor afholder Hovedstadens Beredskab  blandt andet to årlige ledelseskonferencer. Formålet med konferencerne er at skabe et fælles sprog om ledelse i Hovedstadens Beredskab. For at skabe en gennemsigtig ledelsesstruktur bygger den på principperne i Leadership Pipeline.

Du kan se vores Leadership Pipeline her

Fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed

I Hovedstadens Beredskab er arbejdsmiljøet et højt prioriteret indsatsområde. Vi ønsker at sikre vores medarbejdere bedst muligt – så de kan passe på sig selv, hinanden og ikke mindst, dem vi hjælper – borgerne. Arbejdsmiljøet bliver tænkt ind i alle projekter og processer i hverdagen. Vores MED-udvalg holder faste møder, ligesom vi afholder en årlig arbejdsmiljøkonference for alle vores arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt ledelsen. Vi har arbejdsmiljørepræsentanter på alle stationer, afdelinger og teams, og arbejdet koordineres centralt via vores MED-udvalg og vores arbejdsmiljøkoordinator, der refererer direkte til den øverste ledelse.