Vores organisation

Hovedstadens Beredskab er til for dig. Vores vigtigste opgave er at skabe tryghed for borgere, gæster, virksomheder og institutioner i vores 8 ejer-kommuner.

Hovedstadens Beredskab dækker 8 kommuner og ca. 1 mio. borgere, Med vores 900 medarbejdere og frivillige er vi Danmarks største  kommunale beredskab. Vores opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Vores ambition er at levere forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art med høj kvalitet samt en kvalificeret og troværdig myndighedsbehandling. Ligesom vi vil være på forkant med udviklingen af fremtidens beredskab og være en stærk medspiller i forhold til ejer-kommunernes visioner om at skabe tryghed og robusthed til gavn for borgerne.

Derfor er Hovedstadens Beredskab en organisation i konstant udvikling. Vi handler hurtigt og tænker langsigtet. Vi sætter os klare mål og arbejder hårdt for at nå dem, så vi kan levere et sikkert og effektivt beredskab til gavn for borgerne i hovedstadsområdet.

Baggrund

Hovedstadens Beredskab er en sammenlægning af brandvæsenerne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Københavns kommuner. Sammenlægningen er en konsekvens af KL og regeringens aftale om kommunernes økonomi for 2015, hvor kravet var, at landets 86 kommunale beredskaber inden 1. januar 2016 skulle etablere sig i maksimalt 20 beredskabsenheder.

Hovedstadens beredskab er etableret som et selvstændigt § 60 selskab i henhold til den kommunale styrelseslov om fælleskommunale selskabsformer. Alle opgaver fra de tidligere brandvæsener (Dragør, Frederiksberg, København og Vestegnens brandvæsener) samt myndighedsopgaver som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling er overført til selskabet.

Hovedstadens Beredskab har en fælles beredskabskommission og bestyrelse på 15 medlemmer.

Du kan læse mere om vores organisation, indsatser og økonomi i vores årsberetninger under Publikationer >>