Beredskabsspecialister står opstillet foran Vesterbro brandstation

Beredskabet styrkes med 24 beredskabsspecialister

Specialisterne kommer til at indgå i nye særlige enheder og er led i et udviklingsprojekt, der skal understøtte beredskabet.

I dag er første dag for vores 24 nye beredskabsspecialister, der er en helt ny funktion i Hovedstadens Beredskab. Beredskabsspecialisterne får ansvar for at løse en række specialiserede beredskabsopgaver, der skal understøtte vores arbejde med at forebygge, håndtere og afhjælpe skader ved ulykker og katastrofer i hovedstaden og vores otte ejerkommuner.

Beredskabsspecialisterne skal både løse forebyggende og operative opgaver. Inden for det operative område vil specialisterne, ud over at indgå i den daglige bemanding af beredskabet, også skulle uddannes til droneoperatør, så de kan støtte med denne kapacitet, når hændelserne kræver det.

På det forebyggende område skal de have fokus på opsøgende kontakt og dialog med såvel borgere som virksomheder og institutioner. På lidt længere sigt, vil specialisterne også kunne gennemføre egentlige brandsyn, og skal desuden varetage diverse interne serviceopgaver som fx slukkertilsyn og kørsel til tyverialarmer.

I de første måneder skal specialisterne gennemgå et uddannelsesforløb samt indgå i det daglige udrykningsberedskab på døgnbasis for at lære vores organisation og beredskab at kende. Fra omkring medio september vil beredskabsspecialisterne indgå i nye særlige enheder, hvor vagten tilrettelægges som 12-timers dag-  og nattevagter, der vil være tilknyttet station Fælledvej og station Vesterbro.