Hovedstadens Beredskabs fane bæres ind til nytårsparolen i 2024

Nytårsparole i beredskabet

Onsdag den 31. januar afholdte Hovedstadens Beredskab nytårsparole for samarbejdspartnere, medarbejdere, frivillige og ungdomsbrandkorpset.

Den årlige nytårsparole er en stærk tradition og kærkommen lejlighed til sammen at se tilbage på året der gik og frem mod næste år. Programmet bestod, udover hyggeligt samvær, af taler ved bestyrelsesformand og borgmester i Albertslund Steen Christiansen samt beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen.

Steen Christiansen: ”2023 var et meget travlt år for os alle. Både i beredskaberne og rundt om i kommunerne. Tiderne var – og er – usikre. Priserne steg, renterne steg og vandet steg. Presset udefra og indefra er voldsomt, og vi er pludselig nødt til at se på os selv og vores sikkerhed med helt andre øjne.

Særligt et møde sidste år skilte sig ud. Nemlig den 23. oktober hvor hele bestyrelsen samt kommunaldirektører fra otte ejerkommuner for første gang mødtes til bestyrelsesseminar. Her fik vi taget hul på de udfordringer, der venter os, og hvilke tiltag der skal til, for at sikre, at vi kan udvikle fremtidens Hovedstadens Beredskab. Herunder imødekomme de stigende krav til en tilstrækkelig sikring af vores borgeres ve og vel i kritiske situationer, hvor vitale samfundsfunktioner bliver sat ud af drift, f.eks. ved nedbrud, forsyningskriser eller farligt vejr. Det stiller alt sammen store krav til vores omstillingsparathed, og er en mulighed for at øge de faglige kompetencer tilsvarende. Vores udvikling skal ikke blot være baseret på fornemmelser, men ske baseret på et kompetent grundlag. Jeg ser meget frem til, fortsat at sætte turbo på det udviklingsspor, vi allerede har sat strøm til”.

Efter formanden, var det beredskabsdirektørens tur til at holde sin tale:

Jakob Vedsted Andersen: ”Det samfund, som vi kigger ind i, bliver mere og mere komplekst og mere og mere sårbart. Kravene til os som beredskab bliver ikke mindre, og som Steen også nævnte i sin tale, er de tider, som vi lever i lige nu på mange måder udfordrende og stiller store krav. Min bekymring er, at krav og forventninger til beredskabet kommer til at overstige vores formåen. Forudsætningen for vores velfærdssamfund er et stærkt beredskab. Beredskabet er sikkerhedsnettet under alle de ting, som vi tager for givet. Sikkerhedsnettet kan blive for slapt eller ikke holde til de ting, som falder ned i det. Sikkerhedsnettet skal være stramt, sammenhængende og maskerne i nettet må ikke blive for store. Vi har en forpligtigelse til hele tiden at holde øje med om sikkerhedsnettet er stærkt nok og velvedligeholdt”.

Herefter lød der en samlet tak til vores samarbejdspartnere for 2023, samt en stor tak til medarbejderne for indsatsen og året der var gået