Brandmand øver i redning ved brug af SIKS metode på en dukke

Østjyllands Brandvæsen uddannes i SIKS

Hovedstadens Beredskab har de seneste måneder arbejdet tæt sammen med Østjyllands Brandvæsen om at uddanne deres brandfolk og indsatsledere i konceptet "SIKS".

Uddannelsessamarbejdet betyder, at Østjyllands Brandvæsen fremover, i lighed med Hovedstadens Beredskab, vil besidde kompetencer i forhold til SIKS.

SIKS, særlig indsats i kritiske situationer, er en arbejdsmetode til anvendelse ved terror, sikkerhedshændelser eller indsats i risikoområder. Arbejdsmetoden er bygget op omkring enkelthed, dynamik, risikovurdering samt tekniske og taktiske indsatsprincipper. Hovedfokus er livredning – Time is Life.

”Vi er nødt til at være klar. Den værst tænkelige situation er, at Østjyllands Brandvæsen mangler kompetencer til hurtigt at hjælpe tilskadekomne ved en terroraktion. Det vil være en forfærdelig og frustrerende situation”, siger Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen. Og fortsætter, ”under angrebet i Fields gjorde det en afgørende forskel, at politi, beredskab og sundhedspersonale på forhånd havde trænet sammen. Det er den model, som vi nu overfører til Østjylland”.

Hovedstadens Beredskabs SIKS-instruktører har de sidste par måneder uddannet medarbejdere i Østjyllands Brandvæsen. Omkring 100 fuldtidsansatte brandfolk og indsatsledere er uddannet på det basale SIKS niveau. Senere skal et antal brandfolk fra Østjyllands Brandvæsen også uddannes på det specialiserede niveau indenfor SIKS.

FAKTA OM SIKS-UDDANNELSERNE FOR REDNINGSBEREDSKABET

  • Det basale niveau, som varer 18 timer, omhandler uddannelserne taktisk basisuddannelse og indsats i risikoområder.
  • Det specialiserede niveau, som varer 28 timer, omhandler uddannelserne taktisk redning og CCP provider.
  • Til de to SIKS niveauer er der obligatorisk årlig vedligehold for at opretholde kompetencerne.

Hovedstadens Beredskab har som det eneste beredskab kompetencer indenfor det specialiserede SIKS niveau, men indenfor kort tid følger Østjyllands Brandvæsen efter. Når Østjyllands Brandvæsens medarbejdere har afsluttet deres uddannelse, vil der være der være specialiserede SIKS-kapaciteter på begge sider af Storebælt, SIKS-ØST og SIKS-VEST.

Hovedstadens Beredskabs SIKS instruktører varetager kompetence-dannelsen hos Østjyllands Brandvæsen, indtil de selv er klar til at overtage uddannelsesaktiviteterne.