Alarmcentralen for Storkøbenhavn.

Alarm- og vagtcentralen

Alarmcentralen besvarer 112-opkald og vagtcentralen styrer vores mange brandbiler og brandfolk.

Alarmcentralen

Hvis uheldet er ude, der sker ulykker hvor der er behov for ambulance, opstår brand, eller politiet skal tilkaldes, er Alarmcentralen den allerførste kontakt.

Der findes 3 alarmcentraler i Danmark: Alarmcentralen for Storkøbenhavn samt Rigspolitiets alarmcentral i Århus og i Slagelse. Det er en af de tre alarmcentraler du først taler med, når du ringer 112.

Alarmcentralen for Storkøbenhavn drives af Hovedstadens Beredskab. Alarmcentralen for Storkøbenhavns dækningsområde udgør 19 kommuner med et befolkningstal på ca. 1,5 mio. indbyggere. Alarmcentralen modtager hvert døgn ca. 1.000 alarmopkald fra borgerne.

Medarbejderne på Alarmcentralen er erfarne og har specialuddannelse for at kunne yde den bedste hjælp til de borgere der ringer. De fleste af medarbejderne har en baggrund som ambulancereddere eller brandfolk.

112-opkaldene til Alarmcentralen for Storkøbenhavn resulterer hvert år i næsten 100.000 akutte udrykninger med brandbiler eller ambulancer. Opkald om ambulancer bliver med det samme omstillet til Region Hovedstadens vagtcentral, som varetager disponeringen af ambulancer.

Vagtcentralen

På Vagtcentralen, der er beliggende i samme lokaler som alarmcentralen, sker styringen og koordineringen af Hovedstadens Beredskabs mange udrykningsenheder.

Udover at være vagtcentral for selve Hovedstadens Beredskab varetages vagtcentralfunktionen helt eller delvist for Beredskab Øst, Frederiksborg Brand & Redning, Helsingør Brandvæsen, Beredskab 4K (Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk), Roskilde Brandvæsen, og ETK Brand & Redning (Køge, Stevns og Solrød), Tårnby Brandvæsen samt Lejre Brandvæsen.

Efter alarmen er modtaget fra Alarmcentralen, sikrer Vagtcentralen at den rette hjælp er på vej. Vagtcentralen kalder de køretøjer ud der skal med på opgaven og sender adresse og andre informationer direkte til køretøjernes skærme. mens køretøjerne er undervejs til opgaven, sendes eventuelt supplerende oplysninger.

Når køretøjerne møder på uheldsstedet, sendes der tilbagemeldinger til Vagtcentralen. Med baggrund i tilbagemeldingerne, kan Vagtcentralen afsende flere ressourcer til stedet og kontakte andre myndigheder. En vigtig funktion i Vagtcentralen er at koordinere køretøjer og ressourcer ved større hændelser. Her skal der ske kommunikation til mange enheder, måske sikres hjælp til flere adresser og følges op på meldinger fra de indsatte enheder.

Operationschefen

Operationschefen er ansvarlig for alle vores operative indsatser. Operationschefen sidder på vagtcentralen og følger alle indsatser tæt. Han skal blandt andet sikre, at de rigtige ressourcer (køretøjer og mandskab) kommer frem og at al logistikken på stedet fungerer.

Derudover er Operationschefen ansvarlig for al pressekontakt i forbindelse med operative indsatser. Operationschefen kan indkalde ekstra ressourcer til Vagtcentralen og oprette en operativ stab.

Automatiske brandalarmer (ABA)

Udover de akutte opgaver varetager Vagtcentralen en række andre arbejdsområder, blandt andet overvågning af tyverialarmer og overvågning og serviceopkald om automatiske brandalarmer (ABA-anlæg). Der er ca. 15.000 årlige opgaver på dette område.