Inspektion af et ABA-anlæg

Automatiske Brandalarmanlæg (ABA)

En lang række virksomheder og offentlige institutioner er sikret med brandtekniske installationer, som ABA-anlæg, sprinkleranlæg mv. Læs her hvordan I bliver tilsluttet samt priser.

Hvordan bliver vi tilsluttet?

ABA (automatiske brandalarmanlæg), sprinkleranlæg, trappesprinkleranlæg, varslingsanlæg og brandventilationsanlæg skal altid udføres efter aftale med Hovedstadens Beredskab og byggemyndigheden i den pågældende kommune.

Inden I kan tilslutte et automatisk brandalarmanlæg, skal I afklare følgende med Hovedstadens Beredskab:

  • Et akkrediteret firma skal inspicere anlægget.
  • Når anlægget er inspiceret og eventuelle fejl er tilrettet, sender de en rapport til Hovedstadens Beredskab. (På nuværende tidspunkt er der tre firmaer i Danmark, der er akkrediteret, OBH Gruppen, RMG-Inspektion A/S og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut).
  • Orienteringsplanerne sendes til Hovedstadens Beredskab. 
  • Alarmnummer skal sendes til Hovedstadens Beredskab.

I skal regne med tre arbejdsdage fra Hovedstadens Beredskab har modtaget alle de relevante oplysninger til ABA-anlægget kan blive afprøvet.

Ovenstående sendes elektronisk til Hovedstadens Beredskabs ABA-kontor på (se kontaktinfo til højre).

Anfør meget gerne i emnefeltet, hvilken kommune anlægget er installeret i.

Det hele er beskrevet nærmere her:

Service og drift af anlæg

Når en virksomhed har fået godkendt et anlæg, er det virksomhedens egen opgave at sørge for den fremtidige service og drift af anlægget.

Takster for Automatiske Brandalarmanlæg (ABA) >>