Inspektion af et ABA-anlæg

Automatiske Brandalarmanlæg (ABA)

En lang række virksomheder og offentlige institutioner er sikret med brandtekniske installationer, som ABA-anlæg, sprinkleranlæg mv.

Hvad er et automatisk brandalarmanlæg (ABA)?

Automatiske brandalarmanlæg er en brandteknisk anlæg, som er krævet i henhold til byggeloven og som skal bidrage til bygningens brandsikkerhed. Et brandalarmanlæg kan også omfatte sprinkleranlæg, trappesprinkleranlæg, varslingsanlæg og brandventilationsanlæg.

Hvorfor har man brandalarmanlæg?

For at:

 • Advare personer om en eventuel fare.
 • Tilkalde brand- og redningsberedskabet.
 • Tilkalde særligt instrueret personale, der kan være med til at begrænse branden.
 • Aktivere eventuelle andre sikringssystemer som for eksempel varslingsanlæg, brandventilationsanlæg og slukningsanlæg.

Hvad er fordelene ved et brandalarmanlæg?

 • I nedsætter  risikoen for, at mennesker og værdier bliver alvorligt skadet ved brand.
 • I kan opdage en begyndende brand tidligt.
 • Beredskabet alarmeres øjeblikkeligt.
 • Omfanget af brandskaderne kan oftest reduceres.
 • Brandrisikoen reduceres, hvilket igen kan medføre en lavere forsikringspræmie.

Hvordan bliver vi tilsluttet?

ABA (automatiske brandalarmanlæg), sprinkleranlæg, trappesprinkleranlæg, varslingsanlæg og brandventilationsanlæg skal altid udføres efter aftale med Hovedstadens Beredskab og byggemyndigheden i den pågældende kommune.

Inden I kan tilslutte et automatisk brandalarmanlæg, skal I afklare følgende med Hovedstadens Beredskab:

 • Et akkrediteret firma skal inspicere anlægget.
 • Når anlægget er inspiceret og eventuelle fejl er tilrettet, sender de en rapport til Hovedstadens Beredskab. (På nuværende tidspunkt er der tre firmaer i Danmark, der er akkrediteret, OBH Gruppen, RMG-Inspektion A/S og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut).
 • Orienteringsplanerne sendes til Hovedstadens Beredskab. 
 • Alarmnummer (DOA) skal sendes til Hovedstadens Beredskab.

I skal regne med tre arbejdsdage fra Hovedstadens Beredskab har modtaget alle de relevante oplysninger til ABA-anlægget kan blive afprøvet.

Ovenstående sendes elektronisk til Hovedstadens Beredskabs ABA-kontor på (se kontaktinfo til højre).

Anfør meget gerne i emnefeltet, hvilken kommune anlægget er installeret i.

Det hele er beskrevet nærmere her:

Service og drift af anlæg

Når en virksomhed har fået godkendt et anlæg, er det virksomhedens egen opgave at sørge for den fremtidige service og drift af anlægget.

Takster for automatiske brandalarmanlæg 2022

Type                                  Beløb eksl. moms

Oprettelsesafgift             4.326 kr
Taksten betales en gang for at få alarmen sat til.

Årsafgift                             8.097 kr
Taksten betales hvert år for at have alarmen sat til.

Udkald til blind alarm    6.725 kr
Udgiften betales hver gang Hovedstadens Beredskab skal rykke ud til en ”blind alarm”.

Information om stigning i gebyr for ABA-anlæg  >>