To børn hjælper hinanden

Børn kan godt lære førstehjælp!

En ny kampagne, som skal lære børnehavebørn om førstehjælp, blev skudt i gang torsdag den 25. august, hvor børn fra børnehaven Konkylien viste, hvad de har lært. Nu skal kampagnen "Førstehjælp i Børnehøjde" udbredes til børnehaver og skoler i hele landet.

I samarbejde med Børneulykkesfonden har vi udviklet læringsmateriale til kampagnen, som med lege og sjove aktiviteter skal gøre det nemt for pædagoger og lærere at undervise i førstehjælp. Ved præsentationen, som var med deltagelse af Københavns børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev, viste børnene fra børnehaven Konkylien på Østerbro, hvordan de ved en ulykke blandt andet har lært at trøste, tilkalde hjælp og lægge andre i stabilt sideleje.

Børnene håndterer en simuleret ulykke

Det hele blev sat i gang med en simuleret ulykke, hvor der var kommet en person til skade. Derfor handlede det for børnene om at få stoppet ulykken, se hvad der var galt og tilkalde en voksen. Børnene viste også, hvad man gør ved behandling af sår og skrammer, hvordan man lægger andre i stabilt sideleje, og at de har lært at ringe 1-1-2, hvis det er meget alvorligt og nødvendigt at tilkalde en ambulance. Borgmesteren var den første, der meldte sig som ”tilskadekommen”, og som måtte have førstehjælp af børnene.

”Kendskabet til førstehjælp er vigtigt i alle aldre, og det er kun godt, at børnene lærer det fra en tidlig alder. Det er rigtig dejligt at se, hvordan viden om førstehjælp kan udbredes gennem leg og på en sjov og tryg måde, så børnene lærer, at det er vigtigt at handle og drage omsorg for hinanden, når der sker en ulykke”, siger Pia Allerslev.

Læringsmaterialet har været til stor glæde for børnene

Læringsmaterialet fra kampagnen har, ifølge pædagogerne i Konkylien, gjort læren om førstehjælp håndgribeligt for både børn og voksne:

”Det har været både sjovt og lærerigt at prøve kampagnen af og dejligt, at materialet har været nemt at gå til. Det har især været spændende for os, at børnene lærer om noget, der er virkeligt, og som de kan bruge i fremtiden. Og for børnene har det været rigtig spændende at få viden om, hvad førstehjælp faktisk er. Det har skabt et fællesskab blandt børnene, og som vi kan se i dag, er de enormt stolte over, at de faktisk kan hjælpe, når der sker en ulykke,” siger Johanne Reiffenstein, pædagog i den integrerede institution Konkylien.