Brandbiler er opstillet på en gade. Der er skum på gaden, efter brandslukning

Godt fagligt samarbejde mellem Hovedstadens Beredskab og Beredskab Øst

For at dele erfaringer og ny viden, har Hovedstadens Beredskab og Beredskab Øst indledt et tættere samarbejde.

Det første produkt af det nye samarbejde er en beskrivelse af brug af skum til brandslukning. Fremadrettet forventer de 2 beredskaber, at der kommer yderligere erfaringsopsamlinger inden for andre faglige områder.

Beskrivelsen vil i Hovedstandens Beredskab og Beredskab Øst dels gøre beslutningstagere i stand til, på et fagligt og teoretisk grundlag, at anskaffe og anvende skum til brandslukning, og vil endvidere danne grundlag for beslutninger ved operative indsatser, hvor brandslukning med skum kan være en mulighed.

De tekniske og taktiske muligheder inden for brandslukning, og særligt inden for brandslukning med skum, har igennem de seneste år udviklet sig meget. Beredskab Øst har som det første beredskab i Danmark indkøbt og anvendt CAFS til brandslukning – Hovedstadens Beredskab har netop igangsat indkøb af 14 nye slukningskøretøjer med samme mulighed samt yderligere specialmateriel til slukning af større væskebrande. Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab har derfor i samarbejde, for at sikre udvikling og kvalitet i opgaveløsningen, set det nødvendigt at tilpasse en række kendte slukningsprincipper. Det arbejde har nu resulteret i et erfaringsopsamlingsdokument, som stilles til rådighed for alle, der måtte have interesse indenfor emnet.

Den første erfaringsopsamling omhandler miljørigtigt valg af skumvæske og slukningsmetode, hvorefter den næste erfaringsopsamling kommer til at omhandle teknik og taktik ved brandslukning med skum.

Læs opsamlingsdokumentet her >>