Anmelde en defekt brandmandselevator

For Hovedstadens Beredskab er brandmandselevatoren et essentielt værktøj for at kunne udføre en sikkerhedsmæssig, forsvarlig og effektiv sluknings- og/eller redningsopgave i høje bygninger og/eller bygninger med personer med nedsat mobilitet.

Fejl på elevatoren?

Hvis brandmandselevatoren er behæftet med fejl og/eller mangler som gør, at den ikke lever op til de byggelovmæssige krav, skal I indberette det til den stedlige byggemyndighed i kommunen.

For Hovedstadens Beredskabs dækningsområde kan det ske til følgende kommuner på disse mail-adresser:

En defekt eller manglende vedligeholdt elevator kan medføre at vores mandskab udsættes for fare, og det er derfor afgørende, at vi og byggemyndigheden bliver informeret, når en af disse funktioner er midlertidigt ude af drift, så der kan foretages de nødvendige foranstaltninger.

Vejledning på området

En driftsklar brandmandselevator skal sikres ved udførsel af egenkontrol af installationen i henhold til branchevejledningen om Elevatorer m.v. Adgangsveje og anvendelse af elevatorer m.v.  som er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Arbejdstilsynet henleder i denne vejledning opmærksomheden på, at Elevatordirektivet (Lifts directive 2014/33/EU) og EU-kommissionens vejledning til direktivet går forud for branchevejledning for så vidt angår indretning af elevatorer, der er omfattet af elevatordirektivet.

Ligeledes går Maskindirektivet (Machinery Directive 2006/42/EC) og EU-kommissionens vejledning til direktivet også forud for branchevejledning for så vidt angår indretning af maskiner (fx rulletrapper, handicaplifte mm), der er omfattet af maskindirektivet.

Af vejledningen fremgår det, at den udførte kontrol skal dokumenteres som en ”Checkliste” med konklusioner, billeder & overensstemmelseserklæring[1] eller kopi af denne vedlagt.

[1] Det skal fremgå af overensstemmelseserklæringen, hvilke standarder der er anvendt. Dette kan være relevant i forhold til at fastslå, om der er tale om en brandmandselevator, eller om der er taget særlige hensyn til handicapvenlighed. Samt hvilke krav elevatoren er installeret efter.