Hvor er der krav til ABA-anlæg?

Alt efter hvilken virksomhed, I er, kan der være krav om at I skal have installeret et automatisk brandalarmanlæg (ABA).

Et automatisk brandalarmanlæg kan enten være krævet af byggemyndighederne, eller det kan være installeret som et frivilligt anlæg.

Krævede anlæg

Krævede anlæg er de ABA-anlæg, der installeres i bygningsafsnit, som er omfattet af forholdene beskrevet i Bygningsreglementet for at sikre en tidlig detektering og alarmering af redningsberedskabet samt aktivering af andre brandtekniske installationer så som varsling, brandventilation mv.

Du kan blandt andet i din byggetilladelse se om dit anlæg er krævet i forbindelse med en byggesag samt hvilket dimensioneringsgrundlag anlægget skal installeres, kontrolleres og vedligeholdes efter.

Frivillige anlæg

Man kan installere et frivilligt brandalarmanlæg, hvis man ønsker en større sikkerhed i sin bygning end det sikkerhedsniveau, man opnår ved at opfylde kravene i lovgivningen.