Hvor er der krav til ABA-anlæg?

Alt efter hvilken virksomhed, I er, kan der være krav om at I skal have installeret et automatisk brandalarmanlæg (ABA).

Et automatisk brandalarmanlæg kan enten være krævet af byggemyndighederne, eller det kan være installeret som et frivilligt anlæg.

Krævede anlæg

Krævede anlæg er de ABA-anlæg, der installeres i bygningsafsnit, som er omfattet af forholdene beskrevet i Bygningsreglementet for at sikre en tidlig detektering og alarmering af redningsberedskabet samt aktivering af andre brandtekniske installationer så som varsling, brandventilation mv.

Du kan blandt andet i din byggetilladelse se om dit anlæg er krævet i forbindelse med en byggesag samt hvilket dimensioneringsgrundlag anlægget skal installeres, kontrolleres og vedligeholdes efter.

Frivillige anlæg

Man kan installere et frivilligt brandalarmanlæg, hvis man ønsker en større sikkerhed i sin bygning end det sikkerhedsniveau, man opnår ved at opfylde kravene i lovgivningen.

Hvad er et automatisk brandalarmanlæg (ABA)?

Automatiske brandalarmanlæg er en brandteknisk anlæg, som er krævet i henhold til byggeloven og som skal bidrage til bygningens brandsikkerhed. Et brandalarmanlæg kan også omfatte sprinkleranlæg, trappesprinkleranlæg, varslingsanlæg og brandventilationsanlæg.

Hvorfor har man brandalarmanlæg?

For at:

  • Advare personer om en eventuel fare.
  • Tilkalde brand- og redningsberedskabet.
  • Tilkalde særligt instrueret personale, der kan være med til at begrænse branden.
  • Aktivere eventuelle andre sikringssystemer som for eksempel varslingsanlæg, brandventilationsanlæg og slukningsanlæg.

Hvad er fordelene ved et brandalarmanlæg?

  • I nedsætter  risikoen for, at mennesker og værdier bliver alvorligt skadet ved brand.
  • I kan opdage en begyndende brand tidligt.
  • Beredskabet alarmeres øjeblikkeligt.
  • Omfanget af brandskaderne kan oftest reduceres.
  • Brandrisikoen reduceres, hvilket igen kan medføre en lavere forsikringspræmie.