Hvor er der krav til ABA-anlæg?

Alt efter hvilken virksomhed, I er, kan der være krav i bygningsreglementet til, om at I skal have installeret et automatisk brandalarmanlæg (ABA).

OBS! Nedenstående tekst revideres og vil blive opdateret hurtigst mulig

Et automatisk brandalarmanlæg kan enten være krævet af byggemyndighederne og/eller brandmyndighederne, eller det kan være installeret frivilligt.

Krævede anlæg

Et anlæg kan være krævet i din byggetilladelse. Som udgangspunkt er der krav til ABA-anlæg i bygninger i:

  • Anvendelseskategori 6 som f.eks. pleje- og daginstitutioner
  • Anvendelseskategori 5 som f.eks. hoteller og i nogle tilfælde i
  • Anvendelseskategori 1 som f.eks industri- og lagerbygninger over 2000 m2.

Et anlæg kan også være krævet, fordi man ikke kan opfylde andre brandmæssige krav i Bygningsreglementet (teknisk bytte).

Ved at foretage et “teknisk bytte”, eksempelvis ved at installere et brandalarmeringsanlæg, kan man herved opnå det samme brandsikkerhedsniveau, som implicit ligger i Bygningsreglementet.

Denne vurdering foretager byggemyndighederne i kommunerne, som oftest tager Hovedstadens Beredskab med som rådgivere.

Frivillige anlæg

Man kan installere et frivilligt brandalarmanlæg, hvis man ønsker en større sikkerhed i sin bygning end det minimumsikkerhedsniveau, man opnår ved at opfylde kravene i lovgivningen.

Flere steder giver forsikringsselskaberne tillige en reduktion i forsikringspræmien, hvis der er installeret et brandalarmanlæg.