En branddetektor

Undgå blinde alarmer

Som ejer af et automatisk brandalarmanlæg, har du ansvaret for driften af anlægget, og at undgå for mange blinde alarmer på anlægget.

Blinde alarmer er fejlalarmer, der i værste fald kan medføre, at brandvæsenet bliver sinket i at nå frem til en ulykke eller brand, hvor der virkelig er brug for hjælp.

Det er derfor vigtigt, at brugere og ejere af bygninger med automatiske brandalarmanlæg ved, hvordan de skal forholde sig til og omgås anlægget.

Hvad er blinde alarmer?

En blind alarm er en alarm, som bliver sendt fra et automatisk brandalarmanlæg, uden at det egentlig brænder. Det kan for eksempel være fordi:

 • Der er blevet røget cigaretter tæt på en røgdetektor.
 • Et motorkøretøj har udsendt udstødningsgasser tæt på en røgdetektor
 • En håndværker for eksempel har lavet arbejde, der frembringer varme, røg eller støv tæt ved en røgdetektor
 • At centralanlægget til ABA-anlægget er blevet fejlbetjent.

Kontrol og vedligeholdelse

Hvis brandalarmanlæg ikke bliver kontrolleret og vedligeholdt jævnligt, er der risiko for blinde alarmer, større brandskader og overflødig belastning af brand- og redningsberedskabet.

For at sikre pålidelig drift af anlægget skal:

 • Anlægget kontrolleres og afprøves i overensstemmelse med betjeningsvejledningen og med de intervaller, der er foreskrevet.
 • Anlægget jævnligt serviceres af en godkendt brandalarminstallatør.
 • Anlægget inspiceres og godkendes årligt af et akkrediteret inspektionsselskab.
 • Der udarbejdes retningslinier for fra- og tilkobling af anlægget.
 • Personalet informeres om anlægget, og om hvordan man undgår blinde alarmer.
 • Ændrede forhold meddeles til Hovedstadens Beredskab. Det kan være ændrede tilkørsels- og adgangsforhold, ændring af nøglesystem, hvor det selvfølgelig er vigtigt, at nøgleboksen indeholder nøgler, som passer til dørene.

Det rigtige anlæg

Det er vigtigt, at anlægget er tilpasset det aktuelle miljø, der er på virksomheden.

Det vil sige, at foretager I for eksempel bygnings- eller anvendelsesmæssige ændringer, skal anlægget tilpasses de nye forhold.

Nedsæt antallet af blinde alarmer

Blinde alarmer er fejlalarmer, og alle har interesse i at holde antallet nede på et minimum. Blinde alarmer kan ikke helt undgås, men med enkle forholdsregler kan de blive nedbragt markant.

Gode råd som kan reducere de blinde alarmer

 • Der bør i virksomhedens driftstid altid være mindst én person til stede, som har fået instruktion i, hvordan man betjener anlægget, og hvordan, det fungerer.
 • Brandvæsenets vagtcentral bliver underrettet inden afprøvning og servicering af anlægget.
 • Håndværkerarbejde kan medføre støv eller røg. Og alarmkabler eller detektorer kan utilsigtet blive beskadiget.
 • Mange håndværksaktiviteter som for eksempel svejsning, slibning og skæring giver anledning til blinde alarmer. Sørg derfor for at være bekendt med håndværksaktiviteter i virksomheden.
 • Orientér og informér håndværkerne om brandalarmanlægget, inden de påbegynder deres arbejde. I nogle situationer kan det nemlig være nødvendigt at udkoble særligt udsatte anlægsdele eller afsnit.
 • Manglende service og vedligehold af brandalarmanlægget kan afstedkomme blinde alarmer. Anlægget skal derfor serviceres af en godkendt brandalarminstallatør.

Hvis alarmen udløses

 • Når brandalarmen går i gang, er det vigtigt at opsøge det sted, hvor der indløber melding om brand.
 • Brænder det, skal der iværksættes evakuering af bygningen, og hvis det er muligt, kan slukning påbegyndes.
 • Er anlægget udløst som følge af en fejl, skal du ikke forsøge at betjene brandcentralen. Det er nemlig vigtigt, at centralen er urørt, når brand- og redningsberedskabet ankommer. Det gør det nemmere at fastslå årsag til alarmeringen.