En kvinde afspiller plader på en DJ pult

Diskoteker

Har du nogle lokaler og planlægger du at starte en natklub, en bar, et diskotek eller lignende, skal du anmelde dem til Hovedstadens Beredskab, inden du tager dem i brug.

For diskoteker, natklubber, barer og lignende gælder det, at du skal anmelde lokalerne til Hovedstadens Beredskab, inden du tager dem i brug.

Det gælder, hvis du vil have flere end 50 personer i lokalet, eller vil have over 50 personer ind i flere lokaler med fælles flugtveje.

Skal du have flere end 150 i et lokale eller flere med fælles flugtveje, skal du i alle tilfælde have en tilladelse, inden du lovligt kan åbne for dine gæster.

Fra 50 til 150 personer

Når du har anmeldt det til beredskabet, vil vi gennemgå de oplysninger og tegninger, som du har fremsendt.

Efter gennemgangen kan det være, at beredskabet er nødt til at stille nogle driftsmæssige betingelser for, hvordan lokalerne skal anvendes. Det vil du få at vide i et brev, og du vil derefter regelmæssigt få besøg af beredskabet i form af brandsyn og måske endda nateftersyn.

Hvis beredskabet vurderer, at der ikke behøver at blive stillet driftsmæssige betingelser, vil du få det at vide. Vi kommer ikke på brandsyn eller nateftersyn, og du skal selv være opmærksom på, om du undervejs foretager ændringer i driften, som kan have betydning for brandsikkerheden.

Er ændringerne væsentlige, skal du igen kontakte beredskabet, så vi kan se, om ændringen giver anledning til, at der nu skal stilles driftsmæssige betingelser. Er du i tvivl om en ændring er væsentlig, så ring hellere en gang for meget til os.

Flere end 150 personer

Har du et eller flere lokaler til mere end 150 personer, vil der altid være driftsmæssige betingelser for, hvordan lokalerne skal anvendes.

Du får efter vores gennemgang af de oplysninger og tegninger, du har sendt til os, et brev, som fortæller hvilke driftsmæssige betingelser, du skal overholde. Herefter vil beredskabet regelmæssigt komme på brandsyn, og der vil sandsynligvis også blive foretaget nateftersyn.

Du skal henvende dig til den lokale byggemyndighed i kommunen for tilladelser, information om regler mv.