Nødugangsskilt

Driftsmæssige forhold

For at sikre at brandsikkerheden er i orden, skal der i nogen bygninger og lokaler gennemføres særlige driftsmæssige foranstaltninger.

Bygninger eller lokaler kan være omfattet af krav om at have udført driftsmæssige foranstaltninger, som bl.a. kan omfatte:

 • Instruktion af personale
 • Ordensregler
 • Flugtveje og belysning af flugtveje
 • Brandslukningsmateriel
 • Branddøre
 • Varslingsanlæg
 • El-sikkerhedsattest

Uanset hvornår bygningen eller lokalerne tages i brug, gælder reglerne i Driftsmæssige forskrifter (2008).

Hent tjekliste Ordensregler til forebyggelse af brand

Hvem har ansvaret?

Ejeren eller brugeren har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt. Reglerne skal betragtes som et supplement til kravene i byggetilladelsen.

Hvad er omfattet af reglerne?

Følgende bygninger og lokaler er omfattet af reglerne om driftsmæssige foranstaltninger:

 • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
 • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
 • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 50 personer.
 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer.
 • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende.
 • Butikker til flere end 150 personer.
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning.

Disse bygninger og lokaliteter er også omfattet af reglerne om brandsyn.

Hvad siger reglerne – læs mere her:

Driftsmæssige forskrifter (27 marts 2008)
Retningslinjer for midlertidig overnatning (april 2008)
Vejledning om forholdsregler ved brand (2011)