Nødugangsskilt

Driftsmæssige forhold

For at sikre at brandsikkerheden er i orden, skal der i nogen bygninger og lokaler gennemføres særlige driftsmæssige foranstaltninger.

Bygninger eller lokaler kan være omfattet af krav om at have udført driftsmæssige foranstaltninger, som bl.a. kan omfatte:

 • Instruktion af personale
 • Ordensregler
 • Flugtveje og belysning af flugtveje
 • Brandslukningsmateriel
 • Branddøre
 • Varslingsanlæg
 • El-sikkerhedsattest

Uanset hvornår bygningen eller lokalerne tages i brug, gælder reglerne i Driftsmæssige forskrifter (2008).

Hvem har ansvaret?

Ejeren eller brugeren har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt. Reglerne skal betragtes som et supplement til kravene i byggetilladelsen.

Hvad er omfattet af reglerne?

Følgende bygninger og lokaler er omfattet af reglerne om driftsmæssige foranstaltninger:

 • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
 • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
 • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 50 personer.
 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer.
 • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende.
 • Butikker til flere end 150 personer.
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning.

Disse bygninger og lokaliteter er også omfattet af reglerne om brandsyn.