Illustration af mennesker samlet omkring et Sankt Hans bål. Der er en markering rundt om, der indikerer sikkerhedsafstanden til de nærmeste omgivelser

Sankthans-bål

Vi forbinder sankthansaften med sange og hyggelige timer ved bålet. Men har du også styr på brandsikkerheden omkring afbrænding af sankthansbål?

Du skal ikke ansøge om tilladelse fra brandvæsenet til at afbrænde sankthans-bål. Men du skal sikre, at afbrændingen sker kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket.

Er der tale om hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder, er det forbudt at tænde bål. I perioder med tørke kan de enkelte kommuner desuden indføre afbrændingsforbud. Undersøg altid, hvad der gælder i din kommune og tjek www.brandfare.dk, om der er indført restriktioner for afbrænding i din kommune.

Anbefalede sikkerhedsafstande

Sankthans-bålet skal placeres i en afstand af mindst:

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag (afstanden fordobles i vindens retning ved jævn og hård vind)
 • 60 meter fra letantændelige marker
 • 200 meter fra stråtækte huse og andet let antændeligt materiale

Brug ALDRIG brandfarlige væsker til at tænde bålet

Undgå, at bålet udvikler sig til fare for personer og omgivelser, ved at følge disse forholdsregler:

 • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet.
 • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket – hæld gerne vand på.
 • Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden til at slukke med.
 • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet.
 • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet.

Sådan bygger du et godt bål

 • Du skal huske, at du kun må tænde op, når ejeren af arealet, hvor bålet skal placeres har sagt OK.
 • Pas på miljøet og anvend kun rent træ. Det er forbudt at afbrænde trykimprægneret, malet træ eller affald.
 • Sørg for at det, du skal brænde af i bunken, er så tørt som muligt.
 • Tænk over at bunken, du bygger skal blive ved med at være stabil, så bålet ikke risikerer at vælte, mens det brænder.
 • Det inderste i bunken kan opbygges af en stak sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene. Lav en opbygning, hvor mindre grene eller flækkede træstykker ligger, så de dækker over bålets kerne.