Illustration af spejdere siddende ved et bål. Rundt om bålet er der markeret en afstandslinje, der indikerer sikkerhedsafstande til omgivelserne

Bål og ild i det fri

Åben ild i haven og i det fri er hyggeligt, men skal anvendes med omtanke. Følg disse råd og forebyg, at du kommer til at starte en brand:

Bål

 • Brug kun rent træ og så tørt som muligt
 • Opbyg bålet stabilt
 • Placer bålet i forsvarlig afstand til bygninger og brandbare materialer i henhold til reglerne (se anbefalede afstande for mindre bål her og større bål her). Husk at fordoble afstanden i vindens retning.
 • Brug aldrig benzin, sprit el. lign. til optænding
 • Sluk med vand og ikke sand eller jord
 • Tænd aldrig, når det blæser kraftigt!

Ukrudtsbrænder

 • Ukrudtet skal svitses – ikke brændes
 • Hold god afstand til bygninger, hæk, plankeværk og andet der kan brænde
 • Hav altid vand i nærheden (spand, haveslange mv.)
 • Brug ikke ukrudtsbrænder hvis det er tørt eller blæser
 • Tjek at du ikke efterlader gløder og gå aldrig fra en tændt eller varm ukrudtsbrænder

Terrassevarmer

 • Brug kun udendørs
 • Placer på et stabilt underlag og i god afstand til brandbare ting