Hovedstadens Beredskab godkendt som praktiksted

Hovedstadens Beredskab kan nu have elever og lærlinge fra deres 8 ejerkommuner i praktik.

Hovedstadens Beredskab ønsker at være en socialt ansvarlig arbejdsplads, der bidrager til at skabe velkvalificeret arbejdskraft.

I den forbindelse er Hovedstadens Beredskab nu — efter etableringen af det fælles kommunale beredskab i 2016 – blevet godkendt som praktiksted.

Hovedstadens Beredskab har i forvejen redder-elever, men er nu også godkendt som praktiksted til at modtage mekanikerlærlinge, lastvognsmekanikerlærling og pladesmedslærlinge til vores tekniske område, samt elever inden for kontorfaget med speciale i administration.

Hovedstadens Beredskab stiller sig derfor til rådighed som praktiksted for deres 8 ejerkommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, København og Rødovre. Kommunerne kan som en del af deres elever og lærlinges praktikperiode i kommunen benytte Hovedstadens Beredskab som praktiksted.

”I ejerkommunerne glæder vi os meget over, at Hovedstadens Beredskab er blevet godkendt til at kunne modtage både lærlinge og elever. Det ligger os meget på sinde, at vi sammen kan være med til at løfte vores samfundsansvar, ikke kun ved at sikre borgerne med vores beredskab, men i lige så høj grad vores ansvar i forhold til at få unge mennesker i gang på arbejdsmarkedet og sikre, at de får så meget som muligt ud af deres praktiktid”, udtaler Helle Adelborg, bestyrelsesformand for Hovedstadens Beredskab og borgmester i Hvidovre. 

Fakta:

Hovedstadens Beredskab er en sammenlægning af brandvæsenerne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Københavns kommuner. Sammenlægning var en konsekvens af KL og regeringens aftale om kommunernes økonomi for 2015, hvor kravet var, at landets 86 kommunale beredskaber inden 1. januar 2016 skulle etablere sig i maksimalt 20 beredskabsenheder.

Hovedstadens Beredskab er etableret som et selvstændigt § 60 selskab og har en fælles beredskabskommission og bestyrelse på 15 medlemmer.