Bestyrelsesmøde den 17. august 2016

Download referat amlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Godkendelse af forslag til den Risikobaserede Dimensionering 2017+ Download PDF
  • Bilag 1: RBD 2017+-Dimensioneringsplan inkl bilag 1, 4 og 5 Download PDF
  • Bilag 2: RBD 2017+-Dimensioneringsplan bilag 2 Operativ ledelse Download PDF
  • Bilag 3: RBD 2017+-Dimensioneringsplan bilag 3 Scenarieanalyse Download PDF
  • Bilag 4: Beredskabsstyrelsens udtalelse Download PDF
  • Bilag 5: HBRs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til RBD 2017+ Download PDF
  • Bilag 6: Oplæg til indstilling i kommunalbestyrelser-Borgerrepræsentation Download PDF
  • Bilag 7: Ændringer i den Risikobaserede Dimensionering 2017+ Download PDF
 3. Godkendelse af forslag til fælles Plan for Fortsat Drift Download PDF
  • Bilag 1: Hovedstadens Beredskab - Fælles plan for Fortsat Drift 22 juni 2016 Download PDF
 4. LUKKET: Orientering om status på samarbejdsaftaler mv. med operative bindinger Download PDF
 5. LUKKET: Konsekvenser af regelændringer i byggelovgivningen og beredskabslovgivningen Download PDF
 6. Godkendelse af bilag til vedtægterne vedrørende interessentskabets opgaver after fyrværkeriloven Download PDF
  • Bilag 1: Bilag 5 til vedtægterne vedrørende interessentsakbets opgaver efter fyrværkerilovgivningen Download PDF
 7. LUKKET: Drøftelse af overbygningsberedskab Download PDF
 8. Orientering om igangsættelse af analysearbejde vedrørende vagtcentraler Download PDF
 9. Orientering om forventet regnskab 2016 Download PDF
 10. Orientering om udskydelse af behandling af forslag til justering af kommunernes driftsbidrag Download PDF
 11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Download PDF
  • Bilag 2: Høringssvar HovedMED vedr forslag til effektiviseringskatalog budget 2017 Download PDF
  • Bilag 3: Notat etablering af leasingramme Download PDF
  • Bilag 4: Notat likviditetsprognose 2017 for Hovedstadens Beredskab Download PDF
  • Bilag 5: Takster i forbindelse med brandtekniske installationer Download PDF
 12. LUKKET - Godkendelse af procesplan for markedsafprøvning Download PDF
 13. Genoptagelse - Godkendelse af valg af bank, herunder forvaltning af likviditet Download PDF
 14. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 15. Kommende møde Download PDF
 16. Kommunikation fra mødet Download PDF
 17. Eventuelt Download PDF