Bestyrelsesmøde den 24. juni 2020

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. LUKKET - godkendelse af 1. udkast til RBD 2021+ Download PDF
 3. Godkendelse af budget 2021 og overslagsår, 2. behandling Download PDF
  • Bilag 1_Høringssvar HovedMED budget 2021 Download PDF
  • Bilag 2_Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. justering af budgetfordelingsnøgle 2021 Download PDF
 4. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe Download PDF
  • Bilag 1_Forslag til kommissorium vedr. Station Glostrup Download PDF
 5. LUKKET_Orientering om forhandlinger Download PDF
 6. LUKKET_Orientering om forespørgsel fra Region Hovedstaden Download PDF
 7. Orientering om Ungdomsbrandkorpset Download PDF
  • Bilag 1_Det handler ikke kun om os selv -Evalueringsrapport UBK marts 2020 Download PDF
 8. LUKKET_Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om personbeskyttelse, første halvår 2020 Download PDF
 9. Orientering om status på arbejdsmiljø Download PDF
 10. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 11. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 12. Kommende møde Download PDF
 13. Eventuelt Download PDF