Bestyrelsesmøde den 25. april 2018

Download referat samlet

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Temadrøftelse - Frivillige og samspillet med beredskabet Download PDF
 3. LUKKET - Status på samarbejdsaftaler med operative bindinger samt forslag til videre handling Download PDF
 4. Orientering om lovforslag om ændring af byggeloven Download PDF
  • Bilag 1 - Høringsnotat til byggeloven, marts 2018 Download PDF
 5. Godkendelse af delegation af beføjelser og pligter på det brandtekniske område Download PDF
 6. Godkendelse af Beredskabspolitik 2018 Download PDF
  • Bilag 1 - Beredskabspolitik 2018 for Hovedstadens Beredskab Download PDF
  • Bilag 2 - Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. Beredskabspolitik Download PDF
 7. LUKKET - Opfølgning supplerende analyse - RBD 2017+ Download PDF
 8. LUKKET - Orientering om it-sikkerhed Download PDF
 9. Orientering om opførelse af hangar til opbevaring af materiel Download PDF
 10. Godkendelse af repo-forretninger Download PDF
  • Bilag 1 - Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. repo-forretninger Download PDF
  • Bilag 2 - Notat om repo-modellen Download PDF
 11. LUKKET - Godkendelse af Musefælde II Download PDF
 12. Godkendelse af budget 2019 og overslagsår - 1. behandling Download PDF
 13. Godkendelse regnskab 2017 Download PDF
 14. Godkendelse af Årsberetning 2017 Download PDF
  • Bilag 1 - Årsberetning 2017 Download PDF
  • Bilag 2 - Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. Årsberetning 2017 og regnskab 2017 Download PDF
 15. Status på arbejdsmiljø Download PDF
 16. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 17. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 18. Kommende møde Download PDF
 19. Eventuelt Download PDF