Bestyrelsesmøde den 27. juni 2023

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Godkendelse af budget 2024 og overslagsår 2. behandling Download PDF
  • Bilag 1_HovedMED's B-sides høringssvar Download PDF
  • Bilag 3_Forslag til indstillingsparadigme - budgetfordelingsnøgle Download PDF
 3. Orientering om status på implementering af RBD 2021+ Download PDF
  • Bilag 1_Status på implementeringen af RBD 2021+ - medio 2023 Download PDF
  • Bilag 2_Kort introduktion til RBD 2021+ og den økonomiske ramme for implementeringen heraf Download PDF
 4. LUKKET_Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse, første halvår 2023 Download PDF
 5. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 6. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 7. Kommende møde Download PDF
 8. Eventuelt Download PDF