Bestyrelsesmøde den 3. april 2019

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Orientering om nyt projekt for unge i Hovedstadens Beredskab Download PDF
 3. Godkendelse af regnskab 2018 Download PDF
 4. Orientering om status på samarbejdsaftaler med operative bindinger m.v. Download PDF
 5. LUKKET_Status på implementering af insourcingkatalog Download PDF
 6. LUKKET_Godkendelse af ramme for budgetanalyse Download PDF
 7. Godkendelse af budget 2020 og overslagsår, 1. behandling, samt orientering vedr. budget 2019 Download PDF
 8. Godkendelse af Årsberetning 2018 Download PDF
  • Bilag 1_Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 Download PDF
  • Bilag 2_Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. Årsberetning 2018 og Regnskab 2018 Download PDF
 9. Orientering om status på arbejdsmiljø Download PDF
 10. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 11. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 12. Kommende møde Download PDF
 13. Eventuelt Download PDF