Bestyrelsesmøde den 30. september 2020

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Endelig godkendelse af forslag til RBD 2021+ (2. behandling) Download PDF
 3. Orientering om vurdering af trusler, trends og beredskabets robusthed ift. terror Download PDF
 4. Godkendelse af model for feriepengebetaling Download PDF
  • Bilag 1_PwC notat af 3. september 2020 vedr. feriepengeberegning Download PDF
 5. Økonomiske konsekvenser af COVID-19 pandemien Download PDF
  • Bilag 2_Økonomiske konsekvenser i forbindelse med Covid-19 fordelt på ejerkommuner Download PDF
 6. LUKKET_Orientering om status på træk på leasingramme Download PDF
 7. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 8. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 9. Kommende møde Download PDF
 10. Eventuelt Download PDF