Et barn benytter appen "Junior Redder"

Ny app skal lære børn førstehjælp

Vi har været med til at udvikle en app, så børn allerede fra en tidlig alder kan lære om førstehjælp. Pædagoger og forældre kan samtidig bruge app’en til at tale om førstehjælp med børnene.

Alle kan lære førstehjælp – også børn. Målet med den nye app, Junior Redder, er at give børn primært i børnehaver og indskolingen et spil til på en sjov og legende måde at lære om førstehjælp, et ellers alvorligt emne. Grundlæggende handler førstehjælp om at yde omsorg for hinanden og have modet til at handle. Det kan børn godt introduceres til fra en tidlig alder, og det er der brug for. Tal fra Børneulykkesfondens nye Børnepanel viser nemlig, at kun omkring halvdelen af børnene har talt om førstehjælp med pædagogerne eller deres forældre.

”Helt grundlæggende handler førstehjælp om at yde omsorg for hinanden og have modet til at turde handle, når man ser nogen, som har brug for hjælp f.eks. tilkalde en voksen, ringe 1-1-2 eller blive og trøste. Derfor er det kun en fordel, hvis forældre og pædagoger fra en tidlig alder introducerer børnene til, hvad førstehjælp er, og vigtigheden af at hjælpe – og det er den nye førstehjælpsapp et godt redskab til”, siger Chris Garfort, indsatsleder og førstehjælpsinstruktør i Hovedstadens Beredskab.

Lær førstehjælp gennem et spil

Junior Redder-appen er opbygget som et spil, hvor børnene skal navigere rundt i forskellige baner og hjælpe børn, der er kommet til skade. Samtidig introduceres barnet til nogle af de basale førstehjælpsfærdigheder som at lægge en bevidstløs person i stabilt sideleje og tilkalde hjælp ved at ringe 1-1-2 gennem fængende illustrationer, lyd og inddragende spørgsmål undervejs.

”Med den nye førstehjælpsapp bliver førstehjælp mere håndgribeligt ved hjælp af forskellige scenarier, hvor børn kommer til skade og skal hjælpes. Det kan fx være en ulykke på legepladsen, i køkkenet eller i sneen – det er altså alt sammen scenarier, som børn kan nikke genkendende til fra deres egen hverdag. Vi håber, at appen kan åbne op for flere snakke mellem børnene, deres forældre og pædagogerne”, forklarer Henriette Madsen, Generalsekretær i Børneulykkesfonden.

Appen er en del af kampagnen Førstehjælp i Børnehøjde og kan både bruges uafhængigt og sammen med andre øvelser og aktiviteter fx i forbindelse med et temaforløb i børnehaven. Junior Redder kan downloades gratis via App Store og Google Play og er udviklet af Børneulykkesfonden i samarbejde med Hovedstadens Beredskab med støtte fra Undervisningsministeriet.

Du kan hente appen her >>

Fakta

Tal fra Børneulykkesfondens nye Børnepanel bestående af 425 børnehavebørn viser, at hvert femte barn hverken har snakket om førstehjælp i institutionen eller i hjemmet. Dertil svarer kun 56 % at have snakket om førstehjælp med pædagogerne, mens 42 % har snakket om det med deres forældre.