Ofte stillede spørgsmål om brandsyn (FAQ)

På denne side finder du svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om, hvordan du sikrer din bolig mod brand, hvad lovgivningen siger og hvad Hovedstadens Beredskabs rolle er.

Trapper og flugtveje

Hvad må jeg opbevare i en trappeopgang?

Trapperum er oftest beregnet som flugtvej, og må derfor ikke indrettes til andre formål end trafik. Der findes enkelte undtagelser f.eks. ved opsætning postkasser. Hvis du vil vide mere, kan du læse mere på vores side om oplag på trapper.

Brandsyn hos private

Kan jeg få foretaget brandsyn i min private bolig?

Hovedstadens Beredskab foretager ikke brandsyn i private ejendomme. Har du spørgsmål til brandsikkerhed m.v. i beboelsesejendomme, skal du derfor kontakte din lokale byggemyndighed, som administrerer lovgivningen på området (Bygningsreglementet).

Hvis du ønsker et brandsikkerhedsmæssigt eftersyn af din private ejendom, skal du derfor kontakte en brandrådgiver. Brandrådgivere kan frit søges frem på nettet eller gennem Bolig- og Planstyrelsens database over certificerede brandrådgivere og statikere.

Se kontaktinfo på byggemyndigheder i vores dækningsområder herunder:

Albertslund Kommune, Miljø og Teknik, tlf. 43 68 68 68

Brøndby Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, tlf. 43 28 28 28

Dragør Kommune, Center for Plan, Teknik og Erhverv, tlf. 32 89 01 00

Frederiksberg Kommune, By, Byggeri og Ejendomme, tlf. 38 21 41 20

Glostrup Kommune, Byg, tlf. 43 23 61 71

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, tlf. 36 39 36 39

København Kommune, Områder for Bygninger, tlf. 33 66 56 00

Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning, tlf. 36 37 70 00

Brandsynspligtige lokationer

Hvilke steder foretager Hovedstadens Beredskab brandsyn?

Brandsyn foretages med hjemmel i Brandsynsbekendtgørelsen og er generelt rettet mod specifikke bygninger med bestemte anvendelseskategorier. Brandsynene foretages primært for at varetage personers sikkerhed eller brandsikkerheden ved særlige, risikobetonede virksomheder. Hovedstadens Beredskab foretager alene brandsyn i private hjem, såfremt ejendommen er angivet som fredet af Slots- og Kultursstyrelsen.

Afbrænding af bål

Hvad er reglerne for afbrænding af bål?

Du skal ikke have tilladelse fra brandvæsenet, når du skal lave bål. Afbrænding af bål er som udgangspunkt kun tilladt som for eksempel have- eller spejderbål, og det må ikke være til ulempe for omgivelserne, ligesom bålet ikke må afbrændes i hård vind eller vindforhold med større styrke.

Der findes dog en række regler for afbrænding i Afbrændingsbekendtgørelsen (retsinformation.dk). Se bl.a. §8.

Se også Beredskabsstyrelsens vejledning, og vores guide om bål og ild i det fri.

Røgalarmer

Hvad skal jeg vide om røgalarmer?

Vi anbefaler, at der i hver bolig er mindst én godkendt røgalarm pr. etage. En røgalarm skal leve op til kravene i EN 14604:2005, der er en europæisk norm for røgalarmer. Røgalarmen skal testes jævnligt, så du er sikker på, at den virker. Røgalarmer kan købes i byggemarkeder og kan nemt findes i flere webbutikker.

Læs mere om placering m.m. i vores guide om røgalarmer.

Grill og terrassevarmer

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg skal grille?

Hvis du vil grille, er det en god idé at være opmærksom på følgende:

  • Hvis grillen er tæt på bygninger, bør den stå på et underlag, der ikke kan brænde.
  • Hæld aldrig brændbar væske på en grill, der har været ild i.
  • Flyt aldrig grillen indendørs, da det skaber en alvorlig fare for kulilteforgiftning.
  • Hav slukningsmiddel klar, f.eks. en ildslukker eller en spand vand.

Ukrudtsbrænder

Hvad skal være opmærksom på, når jeg bruger en ukrudtsbrænder?

Hvert år oplever vi et betydeligt antal udrykninger til brande, der er forårsaget af anvendelse af ukrudtsbrændere. Brandene har meget varierende alvorlighed, men i flere tilfælde er ukrudtsbrændere årsagen til alvorlige brandskader.

Du kan beskytte dig selv og dine omgivelser ved at overveje forholdsregler, som du kan læse i vores Undgå Brand folder.

Fyrværkeri

Hvilke regler skal jeg være opmærksom på i forhold til fyrværkeri?

Fyrværkeri kan købes fra den 15. december til den 31. december, men må kun affyres i perioden 27. december til 1. januar.

Når du skal opbevare eller transportere fyrværkeri, er det vigtigt, at du ikke opbevarer eller transporterer mere end 5 kg netto krudtvægt (NEM). NEM står for Netto Eksplosiv Mængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet.  NEM-vægten fremgår på fyrværkeriet.

Fyrværkeriet skal være mærket med et CE-mærke. Hvis du har fyrværkeri tilbage i overskud efter nytår, må du gerne opbevare det i dit hjem indtil du igen må affyre fyrværkeri. Fyrværkeriet skal i så fald opbevares på en fornuftig måde, hvor det ligger mørkt og tørt, væk fra elektriske apparater og varmekilder. Alt fyrværkeri bør opbevares utilgængeligt for børn, og du må ikke fjerne beskyttelseshætten fra lunter. Læs mere i vores Undgå Brand folder.