Vi tager brandfolkenes sikkerhed alvorligt

Den 11. august kom en af Hovedstadens Beredskabs dygtige brandfolk til skade i forbindelse med slukningen af en større lejlighedsbrand. Medarbejderen blev hurtigt hjulpet af sine kolleger og kom til behandling på hospitalet, og han i dag er god bedring. Medarbejderen pådrog sig forbrændinger i ansigtet, da hans røgdykkermaske pludselig ikke sluttede tæt. Som følge af ulykken, der hurtigt blev anmeldt til Arbejdstilsynet, har Hovedstadens Beredskab fået et strakspåbud, som vi allerede er i fuld gang med at efterleve. Vi er i fuld gang med at vurdere den konkrete hændelse til bunds, inden vi konkluderer endeligt.

Brandslukning er et risikofyldt arbejde, men uanset det, er en ulykke altid en ulykke for meget. Derfor tager vi i Hovedstadens Beredskab medarbejdernes sikkerhed meget alvorligt. Men da brandslukning er et uforudsigeligt arbejde er det ikke muligt at forudse alle hændelser. Så når der sker ulykker og/eller fejl, gør vi hvad vi kan, for at lære af det – og forbedre og udvikle vores procedurer. Således anser vi også påbud fra AT, som meget værdifuld læring om, hvad vi kan og skal gøre endnu bedre.

Som vores interne procedurer foreskriver, blev der allerede dagen efter indkaldt en ulykkesanalysegruppe med repræsentanter fra vores arbejdsmiljøorganisation. Det omtalte kredsløbsrøgdykkerapparatet (BG 4) blev taget ud af almindelige daglig indsats, og der er lavet en midlertidig procedure for, i hvilke udvalgte tilfælde apparatet må bruges. Proceduren gælder, indtil der foreligger nærmere undersøgelse af apparatet, som er sendt til leverandørens hovedlaboratorium i Tyskland for at blive grundigt undersøgt for tekniske fejl. Udover at indskærpe vores egne procedurer for brugen af BG 4, har vi som følge af ulykken produceret en instruktionsvideo, som er rundsendt til alle holdledere og arbejdsmiljørepræsentanter, så de kan yderligere indskærpe den korrekte procedure for brug af BG 4 over for deres medarbejdere og kolleger. Sidst, men ikke mindst, arbejder vi på at lave en særskilt instruks for håndtering af en lignende hændelse.

Siden vi tog apparatet i brug har der været en række mindre hændelser, der alle har været håndteret. De har alle været af forskellig karakter, så de enkelte hændelser kan ikke sammenlignes.

For evt. uddybende kommentarer, kontakt talsmand Tim Ole Simonsen, 30 52 82 19.

Fakta om BG 4 kredsløbsrøgdykkerapparat:

  • Lang indsatstid, op til 4 timer
  • Køling af brandmandens indåndingsluft
  • Bodyguard der overvåger apparatet og brandmanden
  • Overtryk i brandmandens røgdykkermaske

Derfor er røgdykkerapparat med lang indsatstid nødvendigt i Hovedstadens Beredskab

  • Hovedstaden har en række objekter, som kræver, at vores brandmænd kan røgdykke i op til 4 timer – fx Metro, tunneller, højhuse mv. Derfor er apparatet valgt som en arbejdsmiljømæssig sikkerhed for brandmanden, og det er også derfor vi fortsætter med at bruge apparatet, dog indtil videre på en måde, hvor vores operative ledelse vurderer, hvornår apparatet må bruges.