Et Sankt Hans bål i flammer

Afbrænding af sankthans-bål

OPDATERET 23/6 kl. 13: Hovedstadens Beredskab har ikke indført afbrændingsforbud. Afbrænding af sankthansbål kan derfor fortsat gennemføres. Man skal dog udvise særlig agtpågivenhed grundet den tørre natur og følge de særlige forholdsregler.

Ud fra vores løbende vurdering af risikobilledet i forbindelse med tørken har vi ikke vurderet det nødvendigt at indføre restriktioner for afbrænding til sankthans. Der er derfor ikke indført afbrændingsforbud i Hovedstaden Beredskabs dækningsområde (kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Dragør, Frederiksberg og København).

Afbrænding af sankthansbål kan derfor fortsat gennemføres. Man skal dog følge de særlige forholdsregler, og grundet den tørre natur udvise særlig agtpågivenhed i forbindelse med afbrænding af bål og brug af åben ild i øvrigt.

Forholdsregler ved afbrænding af sankthans-bål:

 • Sørg for at overholde minimumsafstande til omkringliggende bygninger og bevoksning.
  • 30 m til bygninger med hårdt tag. Afstanden fordobles i vindretningen ved jævn og frisk vind.
  • 60 m til marker med letantændelige afgrøder
  • 200 m til stråtækte huse og anden letantændelig vegetation, samt oplag af brandfarlige stoffer
 • Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden til at slukke med (det er for sent at hente det, når branden først er opstået).
 • Bålet skal holdes under konstant opsyn, og slukkes helt ned inden sidste person forlader bålet.

Afbrænding af sankthansbål er omfattet af afbrændingsbekendtgørelsen og skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelsens forsigtighedsbestemmelser i Kapitel 2.

Gode råd og vejledning for afbrænding af sankthansbål

Brug ALDRIG brandfarlige væsker til at tænde bålet

Undgå, at bålet udvikler sig til fare for personer og omgivelser, ved at følge disse forholdsregler:

 • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet.
 • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket – hæld gerne vand på.
 • Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden til at slukke med.
 • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet.
 • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet.

 Sådan bygger du et godt bål

 • Du skal huske, at du kun må tænde op, når ejeren af arealet, hvor bålet skal placeres har godkendt det.
 • Pas på miljøet og anvend kun rent træ. Det er forbudt at afbrænde trykimprægneret, malet træ eller affald.
 • Sørg for at det, du skal brænde af i bunken, er så tørt som muligt.
 • Tænk over at bunken, du bygger skal blive ved med at være stabil, så bålet ikke risikerer at vælte, mens det brænder.
 • Det inderste i bunken kan opbygges af en stak sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene. Lav en opbygning, hvor mindre grene eller flækkede træstykker ligger, så de dækker over bålets kerne.

Er der tale om hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder, er det forbudt at tænde bål. Du kan tjekke risikobilledet for afbrænding i dit område på www.brandfare.dk, og se om der er indført restriktioner eller forbud for afbrænding i din kommune.

Pressekontakt

Vagthavende operationschef kan kontaktes på tlf. 24297503 eller operationschef@hbr.dk.