Bål i tør bevoksning

Afbrændingsforbud fastholdes

Forbuddet omfatter al brug af åben ild. Eneste undtagelse er grill på ubrændbart underlag i private haver og på altan (ikke på offentlige arealer, parker mv.)

Opdateret den 5. juli vedr. virksomheder, der udfører “Varmt arbejde” 

Tørkeperioden fortsætter og afbrændingsforbuddet, som blev indført 15. juni 2018, bliver derfor fastholdt, indtil der ikke længere er en forhøjet brandrisiko.

  • Forbuddet gælder hele Hovedstadens Beredskabs område, der omfatter følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, København, Dragør og Frederiksberg.
  • Forbuddet gælder også for bål, der er placeret i søer, havne, mv., samt brug af fyrværkeri og pyrotekniske artikler, og vi opfordrer kraftigt til, at man ikke samler træ og haveaffald mv. sammen til bål, da det vil udgøre en brandrisiko.
  • Afbrændingsforbuddet omfatter al brug af åben ild og afbrænding, herunder brug af apparater, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof.
  • Forbuddet gælder også brug af engangsgrill og brug af indrettede bålpladser.
  • Eneste undtagelse fra forbuddet er brug af egnet grill på ubrændbart underlag i egen have eller på altan.
  • Virksomheder der udfører arbejde efter retningslinjerne for varmt arbejde og med udvisning af særlig agtpågivenhed ved arbejdets udførelse er ikke omfattet af forbuddet.

Forbuddet indføres i medfør af: §5 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Hvor længe varer afbrændingsforbuddet?
Forbuddet er gældende indtil Hovedstadens Beredskab vurderer, at der ikke længere er en forhøjet brandrisiko i naturen. Vi meddeler her på hjemmesiden, når afbrændingsforbuddet bliver ophævet. Det vil typisk være, når der er faldet en tilstrækkelig mængde nedbør.

SPØRGSMÅL OG SVAR

Se også skemaet nederst på siden.

Må jeg grille?
Ja. Det er tilladt at grille i sin egen have, hvis grillen står på fast ubrændbart underlag. Du må også grille på din altan, hvis det er tilladt ud fra ejendommens ordensregler.

Grillning på offentlige arealer, parker mv. er ikke tilladt.

Må jeg tænde bål?
Nej. Bålafbrænding er forbudt i hele Hovedstadens Beredskabs område.

Må jeg bruge ukrudtsbrænder?
Nej. Brug af gasdrevne ukrudtsbrændere er ikke tilladt.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg ser bål eller grillning?
Du kan selv opfordre til at forbuddet overholdes. Ellers er det politiet der håndhæver forbuddet. Politiet kan kontaktes ved at ringe 1-1-4.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til forbuddet?
Du er velkommen til at kontakte Hovedstadens Beredskab mellem kl. 08 og 18 på telefon 26 88 29 95.

Skema , der viser, hvad afbrændingsforbuddet omfatter. Downolad skemaet som pdf: Skema_afbrændingsforbud2018