Brandmænd knæler foran en hjertestarter

Brandmænd træder til ved hjertestop

Hovedstadens Beredskab, Tårnby Brandvæsen og Beredskab Øst indgår nyt samarbejde med Region Hovedstadens Akutberedskab, så brandfolk i de tre beredskaber kan sendes til hjertestop og yde livreddende førstehjælp, indtil ambulancen når frem.

Tid er altafgørende, når det drejer sig om hjertestop. Det er helt fundamentalt, at hjælpen kommer frem så hurtigt som muligt, så der kan startes livreddende førstehjælp.

Derfor har Hovedstadens Beredskab, Tårnby Brandvæsen og Beredskab Øst indgået en samarbejdsaftale med Region Hovedstaden, hvor brandfolk fra de tre beredskaber kan blive sendt ud til hjertestop. Brandfolkene bliver sendt ud, når det vurderes, at de med nærmeste ledige køretøj kan være hurtigere fremme end ambulancen.

”Dette er et fantastisk samarbejde, hvor vi som region samarbejder med brand- og redningsberedskaber om et godt formål, nemlig sammen at redde flere liv.  Vi har i dag gode overlevelsesresultater, men internationale erfaringer viser os, at vi i samarbejde med andre professionelle kan gøre det endnu bedre. Derfor går vi i gang nu”, siger direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab Freddy Lippert.

Bedre brug af kompetencer
Hovedstadens Beredskab, Tårnby Brandvæsen og Beredskab Øst har tilsammen 14 døgnbemandende stationer og hjertestartere på alle køretøjer, der indgår i ordningen. Derudover er brandmændene alle uddannede og har kompetencerne til at yde den livreddende førstehjælp. Kompetencer som de også bruger ved større ulykker. Det er derfor oplagt at etablere ordningen.

”Det giver særdeles god mening at lade brandfolkene i vores tre beredskaber bruge deres kompetencer og for manges vedkommende erfaringer fra ambulancetjenesten til at yde en bedre service over for vores borgere. Det medvirker til hurtigere hjælp og bedre overlevelsesmuligheder i tilfælde af et hjertestop,” lyder det i en fælles udtalelse fra direktør for Hovedstadens Beredskab, Jakob Vedsted Andersen, beredskabschef for Tårnby Brandvæsen Henning Vestergaard og beredskabschef for Beredskab Øst, Rasmus Storgaard Petersen.

Ordningen er netop trådt i kraft. I første omgang etableres ordningen som en forsøgsordning, der løber frem til 1. september 2019. De tre beredskabers brandmænd vil blive sendt ud til hjertestop inden for de geografiske områder, de dækker.

Fakta:

  • Ordningen omfatter Hovedstadens Beredskab, Beredskab Øst og Tårnby Brandvæsen, der tilsammen dækker følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Tårnby.
  • I de tre beredskabers dækningsområde er der tilsammen cirka 700 hjertestop om året.
  • De operative køretøjer, der indgår i ordningen, disponeres af Alarmcentralen for Storkøbenhavn, der drives af Hovedstadens Beredskab.
  • De tre beredskaber har tilsammen 14 døgnbemandede stationer samt 62 hjertestartere fordelt på de operative køretøjer, der indgår i ordningen. Derudover er alle brandmænd uddannede i at yde livreddende førstehjælp.
  • Tidlig behandling med hjertelungeredning og hjertestarter er afgørende for overlevelse. Når behandlingen er begyndt før ambulancens ankomst, fordobles chancen for overlevelse.
  • I Danmark rammes årligt omkring 4.000 danskere af hjertestop uden for hospitalet. Det svarer til ca. 11 personer hver dag.
  • 76% af dem, der overlever et hjertestop og var i arbejde før hjertestoppet, vender tilbage til arbejdsmarkedet.