Et Sankt Hans bål i Peblingesøen

Brandsikker sankthansaften

Husk at tage hensyn til hinanden, dyr og brandsikkerheden omkring sankthansbålet i aften.

De fleste af os forbinder sankthans-aften med sange og hyggelige timer omkring bålet.

Men for at sikre, at kun sankthans-bålet bliver brændt af, er det vigtigt, at du overholder afstandsreglerne for placering af sankthans-bålet og er forsigtig ved optændingen.

Fordobbel afstandene i vindretningen
Af hensyn til brandsikkerheden for nærmeste beboelse og miljø skal du placere sankthans-bålet:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v., og oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale.
  • I vindens retning skal afstandene være det dobbelte.
  • Tænd aldrig bål, når det blæser kraftigt.

Bliv ikke fristet til at bruge brandfarlig væske til optænding

Brandfarlige væsker som benzin, sprit og bioethanol brænder ukontrolleret og kan give voldsomme brandskader. Der er også en række andre forholdsregler, som du bør tage, for at undgå, at bålet udvikler sig til fare for personer, dyr og omgivelser:

  • Sikre at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål ved fx at flytte brændebunken på afbrændingsdagen.
  • Hold særligt øje med små børn og kæledyr i nærheden af bålet.
  • Vær opmærksom på bålet og forlad det først, når det er helt slukket.

Vidste du i øvrigt, at du ikke skal ansøge Hovedstadens Beredskab om lov til at afbrænde sankthans-bål?

Du kan finde flere gode råd til at holde en sikker sankthans-aften her på hjemmesiden i højre side.

Se Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Kontaktinformationer

Områdeleder og brandinspektør Marcello Francati, tlf. 2688 2916
Vicebrandinspektør René Ruusunen, tlf. 2686 4896