Udbrændt etageejendom på Grøndals Parkvej efter storbranden d. 25. marts 2022

Er jeres tag brandsikret?

På baggrund af storbranden på Grøndals Parkvej, som viste flere mangler i tagkonstruktionen, har myndighederne iværksat en kampagne for at sætte fokus på brandsikkerheden i tagrummet i etageboliger.

Lørdag d. 25. marts er det er år siden den historisk store brand på Grøndals Parkvej i Vanløse, hvor mere end 90 lejligheder og butikker udbrændte. Til trods for, at beredskabet fra starten indsatte omfattende ressourcer, lykkedes det ikke at begrænse og slukke branden, som spredte sig voldsomt hurtigt og på omkring en halv time havde antændt hele tagkonstruktionen over 15 opgange.
 
Bolig- og planstyrelsens efterfølgende undersøgelse konkluderede, at den hurtige brandspredning skyldtes en række forhold og mangler i tagkonstruktionen. På den baggrund iværksætter myndighederne nu en kampagne for at oplyse om, hvordan man kan forebygge brandspredning i tagrummet i etageboliger.

Tjek jeres tag her

På kampagnens hjemmeside findes videovejledning med en tjekliste til at gennemgå brandsikkerheden i tagrummet i jeres etagebolig:

Har I spørgsmål?

Kontakt en brandrådgiver, hvis I ønsker rådgivning eller gennemgang af brandsikkerheden i jeres ejendom og tagrummet.
 
Har I spørgsmål til, hvilke krav der er til jeres brandsikkerhed i forbindelse med et eksisterende byggeri, kan I finde svar i kommunens digitale byggesagsarkiv på www.borger.dk eller kontakte byggemyndigheden i kommunen for vejledning.
Kampagnen er udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen.
(FOTO: Kenneth Meyer)