En brandmandssilouet kan ses med flammer i baggrunden

Flest branddøde i Danmark

Selvom vi sidste år havde det færreste antal branddøde herhjemme i tre år, er der stadig langt flere som dør ved brande end i vores nabolande i forhold til indbyggertallet.

Nye tal fra Beredskabsstyrelsen viser, at der i 2015 var 68 personer, som omkom ved brande i Danmark. Det er det færreste antal branddøde i tre år.

I Danmark er vi dog fortsat langt efter vores nordiske nabolande, når det kommer til at forebygge og forhindre tragiske dødsbrande.

I 2014 var der i Danmark mere end 14 branddøde pr. 1 mio. indbyggere, mens det tilsvarende tal var omkring 4 branddøde i Storbritannien, 5 i Tyskland, 8 i Sverige og 10 i Norge.

Tre gange så mange branddøde
Vi er dermed det land i Skandinavien, hvor risikoen for at omkomme i en brand er allerstørst. Og vi har mindst tre gange så mange branddøde i forhold til indbyggertallet som i Storbritannien, hvor man siden 1980’erne med en omfattende brandforebyggende indsats har fået reduceret antallet af branddøde til næsten en fjerdedel.

For at styrke brandforebyggelsen i Danmark er der i 2016 sat gang i udarbejdelsen af en national forebyggelsesstrategi i et samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, KL og de kommunale beredskaber samt andre myndigheder og interessenter.

Gode råd mod brand
Det kan du gøre for at sikre dig selv og andre mod brand:

Sørg for at have en røgalarm og ofte tjekke om den virker
Opfordr naboer, familie, venner til at have en røgalarm
Vær særlig opmærksom på at hjælpe ældre eller udsatte borgere, der pga. fysiske handicap, misbrug, psykisk sygdom el. lign. er i særlig risiko for at omkomme ved brand
Du finder flere gode råd her.

Kilder
”Brandsikkert Danmark”