HBR logo

Frank Jensen ny formand for Hovedstadens Beredskab

Sidste års kommunalvalg betyder ikke kun nye kommunalbestyrelser i landets kommuner – også Hovedstadens Beredskab har fået ny bestyrelse.

Den nye bestyrelse holdt i går (17.01.2018) sit første møde, hvor det primære punkt på dagsorden var konstitueringen. Som følge af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab, skulle formanden være enten fra Frederiksberg eller Københavns kommune. Valget faldt på overborgmester Frank Jensen, der nu de næste fire år skal stå i spidsen for Hovedstadens Beredskab.

”Jeg glæder mig meget til at være med til at tegne udviklingen af landets største beredskab. Som hovedstad og storby har vi nogle helt særlige udfordringer i forhold til både klima, terror, bygningsmasse og ikke mindst befolkningsstørrelse, som stiller store krav til vores beredskab”, udtaler Frank Jensen.

Afgåede formand, borgmester i Hvidovre, Helle Adelborg, udtaler:

”Det har været en stor fornøjelse at være den første formand for Hovedstadens Beredskab. Processen med til at lægge 8 kommuners 4 beredskaber sammen til ét fælles har været en meget spændende opgave, hvor vi har gjort alt, hvad vi kan for at sikre vores 8 ejerkommuners næsten 1 mio. borgere en fortsat tryg og sikker hverdag. Det er således med god ro i maven, jeg giver formandsposten til et robust, effektivt og kvalitetsbevidst selskab videre til Frank Jensen.”

Den nye bestyrelse for Hovedstadens Beredskab består af følgende 17 medlemmer og to observatører:

Borgmester Steen Christiansen (Albertslund Kommune)
Borgmester Kent Magelund (Brøndby Kommune)
Borgmester Eik Dahl Bidstrup (Dragør Kommune) – Næstformand
Borgmester Jørgen Glenthøj (Frederiksberg Kommune)
Rådmand Lone Loklindt (Frederiksberg Kommune)
Borgmester John Engelhardt (Glostrup Kommune)
Borgmester Helle Adelborg (Hvidovre Kommune) – Næstformand
Viceborgmester Mikkel Dencker (Hvidovre Kommune)
Overborgmester Frank Jensen (Københavns Kommune) – Formand
Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (Københavns Kommune)
Kultur- og Fritidsborgmester Niko Grünfeld (Københavns Kommune)
Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Københavns Kommune)
Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (Københavns Kommune)
Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (Københavns Kommune)
Borgmester Erik Nielsen (Rødovre Kommune)
Politidirektør Anne Tønnes (Københavns Politi)
Politidirektør Kim Christiansen (Vestegnens Politi)
Beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen
Observatør Hans Christian Christensen (repræsentant for de frivillige)
Observatør Thomas Brücker (repræsentant for medarbejderne)

Læs mere om bestyrelsen og dens arbejde >>

Baggrund

Hovedstadens Beredskab er en sammenlægning af brandvæsenerne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Københavns kommuner. Sammenlægningen er en konsekvens af KL og regeringens aftale om kommunernes økonomi for 2015, hvor kravet var, at landets 86 kommunale beredskaber inden 1. januar 2016 skulle etablere sig i maksimalt 20 beredskabsenheder.

Hovedstadens beredskab er etableret som et selvstændigt § 60-fælleskab i henhold til den kommunale styrelseslov om fælleskommunale selskabsformer. Alle opgaver fra de tidligere brandvæsener (Dragør, Frederiksberg, København og Vestegnens brandvæsener) samt myndighedsopgaver som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling er overført til selskabet.