Takster Automatiske Brandalarmanlæg (ABA)

Her kan du se taksterne for Automatiske Brandalarmanlæg. Taksterne opdateres årligt.

Takster for automatiske brandalarmanlæg 2024

Type                                  Beløb eksl. moms

Oprettelsesafgift           4.603 kr.
Taksten betales en gang for at få alarmen sat til.

Årsafgift                           9.261 kr.
Taksten betales hvert år for at have alarmen sat til.

Udkald til blind alarm 7.156 kr.
Udgiften betales hver gang Hovedstadens Beredskab skal rykke ud til en ”blind alarm”.

Taksterne opdateres årligt

Taksterne reguleres årligt og fastsættes af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse, som jf. beredskabslovens § 23, a, stk. 3 har hjemmel til at fastsætte gebyrernes størrelse efter de faktiske omkostninger.

Information om stigning i gebyr for ABA-anlæg  >>

Undgå blinde alarmer

Det er en god ide at sætte sig grundigt ind i, hvordan I undgår en blind alarm, dvs. en alarm der udløses uden at der er brand.

Det kan du læse mere om her: Undgå blinde alarmer >>