En kvinde fra Beredskabet kigger på en person

Brandsyn

Brandsyn er Hovedstadens Beredskabs måde at hjælpe virksomheder og institutioner til en sikker hverdag og nat.

Hovedstadens Beredskab går brandsyn i en lang række virksomheder og institutioner i hovedstadsområdet. Fælles for de steder, hvor vi går brandsyn, er, at de er omfattet af Brandsynsbekendtgørelsen. Det betyder, at der også er steder, hvor vi ikke går brandsyn. Fx er private boliger og trappeopgange i beboelsesejendomme ikke omfattet af brandsyn. 

Formålet med brandsyn er:

 • At mindske risikoen for at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø.
 • At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand.

Brandsyn er et meget vigtigt element i det brandforebyggende arbejde, og der er faktisk regler, som siger, at beredskabet skal føre tilsyn med brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed, visse offentlige institutioner og bygninger – fx børnehaver, hoteller, teatre og sygehuse.

Vi hjælper dig med at overholde og forstå brandreglerne. Og for os er brandsyn mere rådgivning end kontrol.Ved et brandsyn rådgiver og informerer Hovedstadens Beredskab om formålet med de brandforebyggende regler.

Brandsynet er altså vores mulighed for at rådgive og informere dig om brandsikkerhed med afsæt i netop din bygning.

Den medarbejder, der foretager brandsynet hos dig, skal bære legitimation, så du kan se, at det er en medarbejder fra Hovedstadens Beredskab.

Påbud og forbud

Hvis vi konstaterer, at der er mindre mangler ved et brandsyn, kan du blive bedt om at få brandsikkerheden bragt i orden. Det er det, vi kalder at udstede et påbud.

Hvis det står helt galt til med brandsikkerheden, og beredskabet konstaterer væsentlige mangler, kan vi under visse forudsætninger være nødt til at meddele dig, at stedet ikke kan bruges, før brandsikkerheden er bragt i orden. Det er det, vi i daglig tale kalder at nedlægge forbud mod anvendelse.

Hvis du af en eller anden grund vælger at lade være med at følge beredskabets påbud eller et forbud, kan det i sidste resultere i, at vi skal melde det til politiet.

Hvor går vi brandsyn?

Ikke alle bygninger, lokaler eller virksomheder er omfattet af reglerne om brandsyn. I Beredskabsstyrelsens Driftsmæssige forskrifter kan du se, at følgende er omfattet reglerne:

 • Fredede bygninger
 • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
 • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
 • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer
 • Forsamlingslokaler til flere end 50 personer og højst 150 personer, hvor kommunalbestyrelsen har givet særlige driftsmæssige pålæg
 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer
 • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende
 • Butikker til flere end 150 personer
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, og hvor kommunalbestyrelsen har givet driftsmæssige pålæg
 • Brandfarlige virksomheder og oplag m.v.. Det fremgår af beredskabslovens § 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2
 • Brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at der skal træffes konkrete foranstaltninger.

Hvornår kommer vi på brandsyn?

De lovpligtige brandsyn foretager beredskabet som hovedregel efter en forudgående aftale. Kun i særlige tilfælde foretages brandsynet uanmeldt.

Du hører altid fra beredskabet, når der har været brandsyn. Efter ethvert brandsyn, vil du modtage et brev fra beredskabet. Hvis der ikke er noget at påtale, vil det fremgå af brevet. Ligesom det vil fremgå, hvis du skal sørge for at bringe noget i orden.

Går vi brandsyn hos private?

Nej, beredskabet går ikke brandsyn i private boliger og ejendomme.

Det er den enkelte boligejer og/eller ejerboligforening, der er ansvarlige for brandforebyggelsen.

Du kan læse mere om, hvad I selv kan gøre på siderne Forebyg brand i din bolig.