Forebyg brand i din institution

Som leder eller ansat i en institution, har du stor indflydelse på, hvor sikker jeres hverdag skal være.

En brand på en institution medfører oftest store tab. Ikke kun tab af inventar og bygninger, men også tab af værdifuld tid. Generelt er de fleste institutioner dækket godt ind via deres forsikringer. Men hvorfor vente til skaden er sket, hvis du kan tage fat allerede nu for at forebygge, at en brand sker?

Som leder eller ansat på en institution har du stor indflydelse på, hvor brandsikker jeres hverdag skal være. Nogle gange er det blot små ting, der tæller.

Er du opmærksom på dem?

Se vores videovejledning “Brandsikkerhed i din institution”.

Generelt kan man sige, at forskellige typer institutioner skal tage højde for mange af de samme risici. I hver enkelt type institution kan der dog være nogle helt specifikke udfordringer, der bunder i eksempelvis, hvilke brugere din institution har.

Start med at stille dig selv følgende spørgsmål, og tjek de ni gode brandråd:

Har alle medarbejdere styr på, hvor brandslukkerne er, og ved de, hvordan man bruger dem?

 • Kender alle institutionens brand- og evakueringsinstruks? 
 • Inden du går hjem, har du så sikret dig, at elektriske apparater er slukket? For eksempel kaffemaskinen i pauserummet eller køkkenet?
 • Er der branddøre, der skal  lukkes, inden I går hjem?

Ni gode brandråd

 • Udpeg en ansvarlig for brandsikkerheden.
 • Hold personalet orienteret om brandsikkerhed og evakueringsprocedurer.
 • Sørg for, at brandslukkere og slangevindere bliver vedligeholdt regelmæssigt.
 • Opsæt brandtæpper og brandslukkere i køkkener og gerne i værksteder med maskiner.
 • Indret egnede områder, hvor der må ryges.
 • Opbevar brandfarlige væsker og gasser på den rigtige måde.
 • Hold alle udgange frit tilgængelige.
 • Hold teknikrum rene og ryddelige.
 • Stil ikke storskrald og affaldscontainere tæt på institutionens bygninger.

På siderne herunder finder du mange flere informationer og gode råd til arbejdet med brandsikkerheden i jeres institution.