Foto: Colourbox.dk

Gode grillråd

Når sommeren er over os, venter der mange dejlige stunder i det fri. Samtidig er det højsæson for at tænde op i grillen og bruge åben ild. Det skal gøres med omtanke – og ved at følge disse enkle råd, kan du gå en tryg og sikker sommer i møde:

 • Stil grillen på et sikkert underlag og undgå tør bevoksning
 • Sørg for at have vand parat til slukning
 • Brug optændingsblokke, grill-starter eller særlig tændvæske til at tænde med (aldrig sprit, bioethanol eller benzin)
 • Sluk altid grillen, når du er færdig
 • Flyt aldrig grillen indendørs (på grund af risiko for kulilte-forgiftning)

Ring 1-1-2 – også under ferien i alle lande inden for EU,
hvis uheldet er ude og du har brug for akut hjælp fra brandvæsen, ambulance eller politi.

Flere gode råd om grill:

 • Placer store griller minimum 5 meter fra bygninger med hårdt tag.
 • Placer mindre griller på et underlag, der ikke kan brænde.
 • Brug kun trækul eller briketter som fast brændsel.
 • Tænd kun grillen med elektrisk grilltænder, grillstarter, papir eller optændingsblokke.
 • Hav altid vand til slukning lige i nærheden.
 • Forlad ikke grillen, før den er slukket.
 • Tag aldrig grillen med indendørs, da den udvikler giftig kulilte.
 • Tøm kun grillen dagen efter brug eller gør asken våd.
 • Griller du på altan eller i carport, skal vejrligsbeskyttelsen have mindst én åben langside.
 • Anvend aldrig optændingsvæske på din altan-grill.
 • Placer grillen mindst 2 meter fra brændbare ting, når du anvender optændingsvæske.
 • Brug aldrig vand til at slukke flammer i en gasgrill, sluk i stedet for alle brændere og flyt maden et andet sted hen!
 • Tag hensyn til dine naboer.
 • Placer din grill mindst 15 meter fra bygninger med letantændeligt tag, stakke samt større oplag af træ, brændsel og lignende.
 • Placer din grill mindst 15 meter fra oplag af letantændelige stoffer, brandfarlige væsker, flaskegas og lignende.

Ud over disse elementære grillråd, så brug din sunde fornuft og nyd grillmaden uden ulykker.