En kulgril med glødende kul

Gode grillråd

Når sommeren er over os, venter der mange dejlige stunder i det fri. Samtidig er det højsæson for at tænde op i grillen og bruge åben ild. Det skal gøres med omtanke – og ved at følge disse enkle råd, kan du gå en tryg og sikker sommer i møde:

 • Stil grillen på et sikkert underlag og undgå tør bevoksning
 • Sørg for at have vand parat til slukning
 • Brug optændingsblokke, grill-starter eller særlig tændvæske til at tænde med (aldrig sprit, bioethanol eller benzin)
 • Sluk altid grillen, når du er færdig
 • Flyt aldrig grillen indendørs (på grund af risiko for kulilte-forgiftning)

Ring 1-1-2 – også under ferien i alle lande inden for EU,
hvis uheldet er ude og du har brug for akut hjælp fra brandvæsen, ambulance eller politi.

Flere gode råd om grill:

 • Placer store griller minimum 5 meter fra bygninger med hårdt tag.
 • Placer mindre griller på et underlag, der ikke kan brænde.
 • Brug kun trækul eller briketter som fast brændsel.
 • Tænd kun grillen med elektrisk grilltænder, grillstarter, papir eller optændingsblokke.
 • Hav altid vand til slukning lige i nærheden.
 • Forlad ikke grillen, før den er slukket.
 • Tag aldrig grillen med indendørs, da den udvikler giftig kulilte.
 • Tøm kun grillen dagen efter brug eller gør asken våd.
 • Griller du på altan eller i carport, skal vejrligsbeskyttelsen have mindst én åben langside.
 • Anvend aldrig optændingsvæske på din altan-grill.
 • Placer grillen mindst 2 meter fra brændbare ting, når du anvender optændingsvæske.
 • Brug aldrig vand til at slukke flammer i en gasgrill, sluk i stedet for alle brændere og flyt maden et andet sted hen!
 • Tag hensyn til dine naboer.
 • Placer din grill mindst 15 meter fra bygninger med letantændeligt tag, stakke samt større oplag af træ, brændsel og lignende.
 • Placer din grill mindst 15 meter fra oplag af letantændelige stoffer, brandfarlige væsker, flaskegas og lignende.
 • Ud over disse elementære grillråd, så brug din sunde fornuft og nyd grillmaden uden ulykker.