Hovedstadens Beredskab godt fra start

Samarbejdet i Hovedstadens Beredskab er kommet godt i gang. Den 1. januar blev det nye fælles beredskab for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Dragør, Frederiksberg og København en realitet, og i dag trådte bestyrelsen for første gang sammen.

Der herskede en god og positiv stemning i dag på det første bestyrelsesmøde i Hovedstadens Beredskab. Mange punkter var på dagsordenen, og bestyrelsen skulle blandt andet træffe beslutning om hele forretningsgrundlaget og de økonomiske og operative rammer for det nye fælles beredskab. Formandsskabet skulle ligeledes vælges. Hvidovres borgmester Helle Adelborg er blevet valgt som formand for bestyrelsen, mens Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj og Københavns overborgmester Frank Jensen er valgt som næstformænd.

”Vi er kommet rigtig godt fra start, og der venter os nogle spændende udfordringer med udviklingen af det nye fælles beredskab, som nu er en realitet, hvor jeg ser meget frem til et fortsat godt samarbejde om beredskabet på tværs af de 8 kommuner til gavn for vores godt 1 mio. borgere”, siger bestyrelsesformand Helle Adelborg.

Sammenlægningen af de 8 kommuners brandvæsener er en konsekvens af KL og regeringens aftale om kommunernes økonomi for 2015, hvor kravet var, at landets 86 kommunale beredskaber inden 1. januar 2016 etablerede sig i max 20 beredskabsenheder.

Borgerne i de 8 kommuner for Hovedstadens Beredskab kan forvente at få samme gode service, som man har været vant til fra de enkelte kommuner. Der kommer nu til at stå Hovedstadens Beredskab på brandbilerne, der kommer fuldstændig som de plejer, ligesom brandsyn bliver gået helt som vanligt.

Pressekontakt

Bestyrelsesformand Helle Adelborg kan kontaktes via tlf. 51 58 78 17.
Beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen kan kontaktes via tlf. 26 86 29 46 eller 26 88 29 61.

Baggrund

Hovedstadens beredskab oprettes som et selvstændigt § 60 selskab i henhold til den kommunale styrelseslov om fælles kommunale selskabsformer. Alle opgaver fra de nuværende brandvæsener samt myndighedsopgaver som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling overføres til selskabet. Med sammenlægningen vil Hovedstadens Beredskabs bidrag til den samlede landsdækkende, kommunale besparelse på 175 mio. kr. være 28 mio. kr.

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab består af 17 stemmeberettigede medlemmer, hvor København er repræsenteret med 6, Frederiksberg og Hvidovre med hver 2 og hver af de øvrige kommuner med 1 medlem samt politidirektørerne for Københavns og Vestegnens Politi. Desuden deltager 2 observatører for hhv. medarbejderne og det frivillige beredskab samt beredskabsdirektøren, som alene har taleret.

Bestyrelsen

 • Formand, Borgmester Helle Adelborg (Hvidovre Kommune)
 • Næstformand, Borgmester Jørgen Glenthøj (Frederiksberg Kommune)
 • Næstformand, Overborgmester Frank Jensen (Københavns Kommune)
 • Borgmester Steen Christiansen (Albertslund Kommune)
 • Borgmester Ib Terp (Brøndby Kommune)
 • Borgmester Eik Dahl Bidstrup (Dragør Kommune)
 • Viceborgmester Michael Vindfeldt (Frederiksberg Kommune)
 • Borgmester John Engelhardt (Glostrup Kommune)
 • Viceborgmester Mikkel Dencker (Hvidovre Kommune)
 • Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (Københavns Kommune)
 • Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (Københavns Kommune)
 • Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (Københavns Kommune)
 • Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Københavns Kommune)
 • Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev (Københavns Kommune)
 • Borgmester Erik Nielsen (Rødovre Kommune)
 • Politidirektør Thorkild Fogde (Københavns Politi)
 • Politidirektør Kim Christiansen (Vestegnens Politi)
 • Beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen (Hovedstadens Beredskab)
 • Observatør Thomas Brücker (repræsentant for medarbejderne)
 • Observatør Helle Seifert (repræsentant for de frivillige)