Ambulancer står opstillet

Hovedstadens Beredskab uddanner flere redderelever og øger antallet de kommende år

Der har de seneste uger i flere medier været fokus på antallet af redderelever, som de forskellige ambulance-operatører i Danmark har under uddannelse.

Opgørelsen over antal elever hos de forskellige operatører stammer fra en undersøgelse som Beskæftigelses-ministeriet gennemførte i slutningen af 2015.

”Hovedstadens Beredskab uddanner, ligesom de øvrige operatører, selvfølgelig redderelever. Tallene fra ministeriet har desværre skabt den opfattelse, at Hovedstadens Beredskab kun har 3 elever under uddannelse. Det er ikke korrekt. Vi har 9 elever under uddannelse og forventer at øge antallet de kommende år, ” siger vicedirektør i Hovedstadens Beredskab Poul Poulsen.

Tallene fra ministeriet stammer fra de tidligere operatører i Region Hovedstaden, blandt andet de to tidligere brandvæsener i København og på Frederiksberg, der begge uddannede redderelever.

Da ambulancekontrakterne med Region Hovedstaden udløb i februar 2016, havde flere operatører netop frem mod kontraktperiodens udløb sænket antallet af elever. Dette skete for at sikre, at der ikke var redderelever der stod uden mulighed for at afslutte deres uddannelse.

”Vi føler et stort ansvar for de unge redderelever, der er under uddannelse hos os. Ved at lade elevkontrakterne udløbe inden ambulancekontrakterne, er vi sikre på at uddannelsen kan afsluttes”, siger Poul Poulsen.

Uddannelsen som redderelev gennemføres som en kombination mellem teorimoduler på en sundhedsskole og praktik i ambulancetjenesten. Eleven har kontrakt med en ambulanceoperatør og opnår ved uddannelses afslutning kompetence som ambulanceassistent. Kompetencen kan anvendes ved alle operatører og er en forudsætning for at køre ambulance i Danmark.

For evt. yderligere information, kontakt Tim Simonsen på 30 52 82 19.