Indsats i Fields 3. juli 2022

Indsatsen i Fields den 3. juli

Først og fremmest går vores tanker og medfølelse til alle, der er berørt af denne frygtelige hændelse, ofrene, deres familie og pårørende.

Søndag aften d. 3. juli 2022 skete det, som vi har frygtet og håbet aldrig ville ske. Men det var samtidig en hændelse, vi som beredskab har forberedt os på og trænet og øvet til.

Alarmcentralen ved Hovedstadens Beredskab modtog kl. 17.32 første opkald blandt mange med melding om, at der blev skudt i Field’s. Vi alarmerede straks vores samarbejdspartnere politiet og Region Hovedstaden og aktiverede vores eget beredskab med forventning om, at vi skulle håndtere et meget stort antal tilskadekomne.

Fra starten iværksatte vi vores særlige procedurer for ’særlig indsats i kritiske situationer’ (SIKS) samt massetilskadekomst. Dette betød, at alle brandstationer blev aktiveret med materiel til håndtering af mange tilskadekomne samt alle stationer skulle følge det særlige indsatskoncept for SIKS, som Hovedstadens Beredskab har udviklet og øvet gennem flere år med blandt andre Københavns Politi. Vores personale er derfor trænet i at gå ind sammen med politiet i situationer som denne. Hovedstadens Beredskabs specialtjeneste opererer længst fremme iført såkaldt ballistisk udstyr – og i Field’s gik de, som de første redningsfolk, ind sammen med politiet og reddede alvorligt sårede ud til ambulancerne udenfor. Vi rykkede ind med yderligere personel fra flere stationer, som gjorde klar til at modtage sårede, og var med til at eftersøge og evakuere centret – og få genforenet de mange familier, som var blevet væk fra hinanden. Forældre som manglede deres børn. Unge som manglede deres venner osv.

Hovedstadens Beredskab afsendte omkring 30 enheder og udrykningskøretøjer, 3 indsatsledere, 1 indsatschef og flere støttefunktioner, herunder drone-beredskab og frivilligenhed. Ekstra mandskab blev indkaldt til at sende yderligere udrykningskøretøjer afsted. Vi indsatte ligeledes evakueringscontainer med bårer, telte og udstyr til at oprette en behandlingsplads til behandling af mange tilskadekomne på en gang.

Samtidig tilkaldte vi støtte fra Beredskabsstyrelsen og flere af vores naboberedskaber (Beredskab Øst, Tårnby Brandvæsen og Beredskab 4K), som blandt andet hjalp med at håndtere flere ildebrande, mens vi var travlt optaget af hændelsen i Fields.

Ved Hovedstadens Beredskabs Alarm- og vagtcentral – og det såkaldte operationscenter – blev bemandingen hurtigt mere end tredoblet for at understøtte dels alarmcentralen, indsatsen i Fields samt Københavns Kommunes krisestab, der blev aktiveret i forbindelse med hændelsen. Endvidere afsendte Hovedstadens Beredskab forbindelsesofficerer til blandt andet politiets stabe.

Hovedstadens Beredskab bistod gennem hele hændelsen med eftersøgning af tilskadekomne og savnede i hele Fields’ og bistod politiet med specialudstyr til at åbne døre og gitre.

Hovedstadens Beredskabs indsats sluttede ca. kl. 03.00.

Efter hændelsen har vi haft fokus på at reetablere beredskabet og tage os af vores mandskab, som i disse dage bliver debriefet om indsatsen. I den kommende periode vil vi indsamle erfaringer med henblik på at lære af indsatsen.

Vi vil gerne takke alle, der bidrog til indsatsen og er taknemmelige for det tætte samarbejde med Københavns Politi og Region Hovedstaden, som er oparbejdet gennem fælles øvelser og træning. Det er vi overbeviste om har været afgørende under indsatsen og medvirkende til at redde liv.

 

FAKTA OM INDSATSEN

 • Køretøjer indsat i Fields: 30
 • Mandskab indsat i Fields: 83
 • Antal 112-opkald under hændelsen: Mere end 550

Bemanding på stedet:

 • 1 indsatschef + 3 indsatsledere
 • 3 stabsoperatører
 • 8 holdledere
 • 72 brand- og redningsfolk
 • 6 frivillige

Bemanding i operationscenter:

 • Beredskabsdirektøren
 • 1 operationschef
 • 2 assisterende operationschefer
 • 1 stabschef
 • 5 øvrig ledelsesstøtte
 • 1 leder, alarmcentralen
 • 3 vagtholdsleder
 • 15 alarmoperatører
 • 3 frivillige

Øvrig bemanding under indsatsen:

40 brand- og redningsfolk (indkaldt i reserve)
35 frivillige

Foto: www.presse-fotos.dk
(billedet er ophavsretligt beskyttet)