Siden af en beredskabsvogn

Københavns Brandvæsen bliver til Hovedstadens Beredskab

Fra 1. januar 2016 får kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Dragør, Frederiksberg og København ét fælles brandvæsen, Hovedstadens Beredskab, Det bliver landets største.

Når klokken slår tolv den 31. december siger vi ikke kun goddag til det nye år, men også til det nye beredskab for hovedstadsområdet, Hovedstadens Beredskab.

”Med det fælles beredskab formaliserer vi mange års godt samarbejde brandvæsenerne imellem. Vi sikrer et tryghedsskabende og endnu bedre beredskab på tværs af kommunerne, der udnytter ressourcerne effektivt og som kan håndtere de mangeartede risici, der naturligt er i et hovedstadsområde”, siger direktør for Hovedstadens Beredskab Jakob Vedsted Andersen.

”Vi har haft et rigtig godt samarbejde mellem de 8 kommuner om at få etableret Hovedstadens Beredskab. Vi er kommet rigtig langt med arbejdet, så vi er klar den 1. januar. Jeg ser på vegne af bestyrelsen og de 8 kommuner frem til, at vi får et endnu mere robust beredskab og at stordriftsfordelene vil betyde, at det bliver endnu mere effektivt til gavn for både kommunerne og ikke mindst borgerne”, siger borgmester Helle Adelborg.

Hvad betyder det for borgerne?

Borgerne vil stadig få samme gode service, som man har været vant til fra de enkelte kommuner. Der kommer nu til at stå Hovedstadens Beredskab på brandbilerne, og beredskabet skal kontaktes på et nyt telefonnummer og mail-adresse. Men brandbilerne kommer fuldstændig som de plejer, ligesom brandsyn bliver gået helt som vanligt.

Fra 1. januar 2016 er officiel kontaktinfo til Hovedstadens Beredskab:

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 KBH V

Tlf. 33 43 10 00
Mail: hbr@hbr.dk

Baggrund

Sammenlægningen af de 8 kommuners brandvæsener er en konsekvens af KL og regeringens aftale om kommunernes økonomi for 2015, hvor kravet er, at landets 86 kommunale beredskaber inden 1. januar 2016 etablerer sig i max 20 beredskabsenheder.

Hovedstadens beredskab oprettes som et selvstændigt § 60 selskab i henhold til den kommunale styrelseslov om fælles kommunale selskabsformer. Alle opgaver fra de nuværende brandvæsener samt myndighedsopgaver som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling overføres til selskabet.

Hovedstadens Beredskab vil have en fælles beredskabskommission og bestyrelse på 15 medlemmer, hvor København er repræsenteret med 6, Frederiksberg og Hvidovre med hver 2 og hver af de øvrige kommuner med 1 medlem. Bestyrelsen holder sit første møde den 13. januar 2016.

Med sammenlægningen vil Hovedstadens Beredskabs bidrag til den samlede landsdækkende, kommunale besparelse på 175 mio. kr. være 28 mio. kr.