Bestyrelsesmøde den 4. oktober 2017

Download dagsorden samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Temadrøftelse med Region Hovedstaden Download PDF
 3. LUKKET - Status på samarbejdsaftaler med operative bindinger samt forslag til videre handling Download PDF
 4. Godkendelse af forslag om delegering af samtlige beføjelser og pligter efter brandsynsbekendtgørelse samt ændringer af SLA for brandsyn Download PDF
  • Bilag 1 - Beføjelser og pligter efter brandsynsbekendtgørelsen Download PDF
 5. Orientering om diverse folketingsspørgsmål og foreløbige erfaringer samt beredskabets tiltag ifm højhusbranden i London Download PDF
  • Bilag 1 - Svar på spørgsmål 138-139 og 605-611 Download PDF
  • Bilag 2 - Notat om diverse folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London Download PDF
 6. Orientering om status på implementering af RBD 2017+ Download PDF
  • Bilag 1 - Notat om status på implementeringen af RBD 2017+ Download PDF
 7. Godkendelse af forslag til 2018-gebyrer vedr. ABA alarmer Download PDF
 8. LUKKET_Principper og konsekvenser for afregning Download PDF
 9. LUKKET_Godkendelse af træk på leasingrammen Download PDF
 10. Godkendelse af forventet regnskab 2017 Download PDF
 11. Godkendelse af forslag til mødeplan 2018 Download PDF
 12. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 13. Kommende møde Download PDF
 14. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 15. Eventuelt Download PDF