Bestyrelsesmøde den 13. oktober 2021

Download referat samlet

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. LUKKET - Orientering om status på ambulancekontrakter frem mod 31. januar 2023 Download PDF
 3. LUKKET - Orientering om status på mandskabssituationen Download PDF
 4. LUKKET - Orientering om forventet regnskab 2021 Download PDF
 5. Opgørelse af CO2-udledning og mål for reduktion af udledning Download PDF
 6. Genoptagelse - Godkendelse af rammerne for evt. ny placering af Station Glostrup, herunder model for håndtering af opsigelse af lejemål Download PDF
  • Bilag 1 - Juridisk notat vedr. Station Glostrup, etableringsgrundlag mv. Download PDF
  • Bilag 4 - Notat økonomiske finansieringsmodeller af ny Station Glostrup Download PDF
 7. Orientering om vurdering af trusler, trends og beredskabets robusthed ift. terror Download PDF
 8. LUKKET_Orientering om it projekt Download PDF
 9. Orientering om drift og udlejning af bunkers Download PDF
 10. Orientering om status på arbejdsmiljøarbejdet Download PDF
  • Bilag 1_Arbejdsulykker og nærvedhændelser 2018-2021 (åtd) Download PDF
 11. LUKKET - Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse, andet halvår Download PDF
 12. Godkendelse af mødeplan 2022 Download PDF
 13. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 14. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 15. Kommende møde Download PDF
 16. Eventuelt Download PDF