Bestyrelsesmøde den 23. april 2024

Download referat samlet

Referat

 1. Godkendelse af dagsorden Download PDF
 2. Godkendelse af årsregnskab 2023 Download PDF
 3. Orientering om branden i Børsen Download PDF
 4. LUKKET_Drøftelse af den strategiske retning for dimensioneringen af Hovedstadens Beredskab Download PDF
 5. Godkendelse af budget 2025 og overslagsår 1. behandling Download PDF
 6. LUKKET_Orientering om den videre proces vedrørende Økonomi- og ressourceanalyse Download PDF
 7. Orientering om og drøftelse af ændringerne på beredskabsområdet som følge af ændringer i bygge- og beredskabslovgivningen Download PDF
  • Bilag 1_Eksemplificering af konsekvenserne af regelændringerne Download PDF
  • Bilag 2_Høringssvar Danske Beredskaber - forslag til lovændring af bygningsreglement Download PDF
 8. LUKKET_Orientering om og godkendelse af HBR samarbejder Download PDF
 9. Godkendelse af Årsberetning 2023 Download PDF
  • Bilag 1_Årsberetning 2023 Download PDF
  • Bilag 2_Indstillingsparadigme til ejerkommunerne - Årsberetning og årsregnskab 2023 Download PDF
 10. Orientering om status på arbejdsmiljøarbejdet Download PDF
  • Bilag 1_Arbejdsulykker nærvedhændelser og sygefravær 2023 Download PDF
  • Bilag 2_Arbejdsulykker og nærvedhændelser Q1 2024 Download PDF
 11. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør Download PDF
 12. Kommunikation fra bestyrelsen Download PDF
 13. Kommende møde Download PDF
 14. Eventuelt Download PDF